Naukowa uprawa morza. Instytut Bałtycki w latach 1925–1951

Bartosz Poświata

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.4.01

Abstrakt


Instytut Bałtycki, założony w 1925 r., był pionierską inicjatywą mającą na celu prowadzenie i upowszechnianie badań naukowych o tematyce pomorskiej i bałtyckiej. Oprócz walki z roszczeniami niemieckimi jego działacze postulowali też Polskę szeroko otwartą na morze. W okresie powojennym Instytut zajął się zagospodarowaniem ziem nadbałtyckich, tak gospodarczo, jak i historycznie. Do likwidacji IB w 1951 r. przyczyniła się polityka władz, które nie akceptowały innych od swoich wizji rozwoju kraju.


Słowa kluczowe


Instytut Bałtycki; Józef Borowik; historia nauki; historia Pomorza; Pomorze

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borowik J., Ekspansja morska, czy autarkja?, Warszawa 1935.

Badania kaszuboznawcze w XX wieku, red. J. Borzyszkowski, C. Obracht-Prondzyński, Gdańsk 2001.

Gelles K., Niemiecka polityka wschodnia, Wrocław 2007.

Glensk J., Niemcy w opinii własnej i świata, tłum. M. Przybył, Poznań 1994.

Helena Hleb-Koszańska – bibliotekarz i bibliograf. Materiały z sesji jubileuszowej w 100. rocznicę urodzin, Warszawa, 10 czerwca 2003, [red.] A. Konopka, Warszawa 2003.

Hübner P., Polityka naukowa w Polsce w latach 1944–1953. Geneza systemu, t. I, Wrocław– Warszawa–Kraków 1992.

Jałowiecki A., Konkurencja węglowa polsko-brytyjska na rynkach skandynawskich, Toruń 1935.

Janusz Lewandowski. Wydawca, bibliofil, Warszawa 1978.

Karczewski Z., Rolnictwo na Pomorzu Wschodnim. Zarys obecnego stanu i potrzeb gospodarczych, Gdańsk 1947.

Klarner C., Rola inicjatywy prywatnej w rozbudowie Gdyni, Toruń 1930.

Kwaśniewska A., Badania etnologiczne na Kaszubach i Pomorzu Wschodnim w XIX i XX w. Ludzie, instytucje, osiągnięcia badawcze, Gdańsk 2009.

Landau Z., Tomaszewski J., Zarys historii gospodarczej Polski 1918–1939, Warszawa 1999.

Lorentz F., Fischer A., Lehr-Spławiński T., Kaszubi. Kultura ludowa i język, Toruń–Warszawa 1934.

Mazur Z., Antenaci. O politycznym rodowodzie Instytutu Zachodniego, Poznań 2002.

Mordawski H., Ziemie Odzyskane 1945–1956, Brzezia Łąka 2015.

Mroczko M., Związek Obrony Kresów Zachodnich 1921–1934. Powstanie i działalność, Gdańsk 1977.

Mróz L., Sprawa lasów Pomorza Wschodniego: opracowanie dyskusyjne, Gdańsk–Bydgoszcz– Szczecin 1946.

Obrona Pomorza, red. J. Borowik, Toruń 1930.

Olszewicz W., Węgiel i morze, Toruń 1934.

Piotrowski B., W służbie nauki i narodu. Instytut Bałtycki w latach 1925–1939, Poznań 1991.

Piwarski K., Dzieje polityczne Prus Wschodnich, Gdynia 1938.

Polskie Pomorze, red. J. Borowik, t. I, Toruń 1929; t. II, Toruń 1931.

Przeciw propagandzie korytarzowej, red. J. Borowik, Toruń 1930.

Sobczak J., Propaganda zagraniczna Niemiec Weimarskich wobec Polski, Poznań 1973.

Sobieski W., Der Kampf um die Ostsee, Leipzig 1933.

Srokowski S., Instytut Bałtycki i jego zadania, [b.m.w.] 1926.

Strauchold G., Myśl zachodnia i jej realizacja w Polsce Ludowej w latach 1945–1957, Toruń 2003.

Szostakowska M., Stanisław Srokowski (1872–1950). Polityk, dyplomata, geograf, Olsztyn 1999.

Trembicka K., Między utopią a rzeczywistością. Myśl polityczna Komunistycznej Partii Polski, Lublin 2007.

Wielopolski A., Bydgoszcz. Nowe zadania i widoki rozwoju, Gdańsk–Bydgoszcz–Szczecin 1945.

Wielopolski A., Elbląg. Dzieje i przyszłość, Gdańsk–Bydgoszcz–Szczecin 1946.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism