Colonising Poland’s Historiography. Concerning Lenny A. Ureña Valerio’s Breakthrough Study

Piotr Puchalski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.3.15

Abstrakt


Niniejszy artykuł ocenia naukowy debiut prof. Lenny A. Ureña Valerio w szerszym kontekście istniejącej literatury z obszaru studiów postkolonialnych. Recenzent zwraca uwagę na przełomowy w swoim zakresie charakter omawianej książki, która jako jedna z pierwszych wskazuje na fakt, iż niemiecka ekspansja imperialna na ziemiach polskich w latach 1840–1920 była ściśle powiązana z działaniami Rzeszy w Afryce.


Słowa kluczowe


studia postkolonialne; Afryka; zabór pruski; nauki rasowe

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Białas T., Liga Morska i Kolonialna 1930–1939 (Gdańsk: Wydawnictwo Morskie, 1983).

Bohajedyn T., ‘Sen o kolonii, czyli polsko-niemiecka rywalizacja w Kamerunie 1884–1885’, Elewator, 18, no. 4 (2016), 58–62.

Bujkiewicz Z., Aspiracje kolonialne w polityce zagranicznej Polski (Zielona Góra: Lubuskie Towarzystwo Naukowe, 1998).

Cooper F., Stoler A.L. (eds), Tensions of Empire: Colonial Cultures in a Bourgeois World (Berkeley: University of California Press, 1997).

Czekanowski J., ‘Dziennik wyprawy ekspedycji antropologiczno-etnologicznej do Afryki Środkowej w latach 1907–1909’, Biblioteka Uniwersytecka w Warszawie (University of Warsaw Library), Gabinet Rękopisów, inv. no. 4933.

Dzierżykray-Rogalski T., ‘Anniversaire de l’éxpedition au Cameroun de Stefan Szolc-Rogoziński’, Africana Bulletin, 18, (1973), 214–18.

Franczyk B., ‘Europejskie losy afrykańskiej wyspy – stacja na Mondoleh w źródłach historycznych’, Ex Africa Semper Aliquid Novi, 4 (2017), 56–73.

Hehn P.N., A Low Dishonest Decade: The Great Powers, Eastern Europe, and the Economic Origins of World War II, 1930–1941 (New York–London: Continuum, 2002).

Hunczak T., ‘Polish Colonial Ambitions in the Inter-War Period’, Slavic Review, 26, no. 4 (1967), 648–56.

Jarnecki M., Stefan Szolc-Rogoziński (1861–1896): z Kalisza do Kamerunu (Kalisz: Kaliskie Towarzystwo Przyjaciół Nauk, 2017).

Kielak D., ‘Europejczyk w Afryce: W pustyni i w puszczy Henryka Sienkiewicza’, in Sienkiewicz dzisiaj: eseje o twórczości autora ‘Trylogii’, ed. K. Augustyniak (Warszawa: Narodowe Centrum Kultury, 2016), pp. 245–55.

Kola A.F., Socjalistyczny postkolonializm: rekonsolidacja pamięci (Toruń: Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Mikołaja Kopernika, 2018).

Kołodziej E., Wychodźstwo zarobkowe z Polski 1918–1939. Studia nad polską polityką emigracyjną II Rzeczypospolitej (Warszawa: Książka i Wiedza, 1982).

Kopp K.L., Germany’s Wild East: Constructing Poland as Colonial Space (Ann Arbor: University of Michigan Press, 2012).

Korek J. (ed.), From Sovietology to Postcoloniality: Poland and Ukraine from a Postcolonial Perspective (Huddinge: Södertörns högskola, 2007, Södertörn Academic Studies 32).

Kühne T., ‘Colonialism and the Holocaust: continuities, causations, and complexities’, Journal of Genocide Research, 15, no. 3 (2013), 339–62.

Marcus J., Social and Political History of the Jews in Poland, 1919–1939 (Berlin–New York–Amsterdam: Mouton Publishers, 1983).

Orłowski L., Maurycy August Beniowski (Warszawa: Państwowe Wydawnictwo Wiedza Powszechna, 1961).

Pietraszek E., Kopydłowska-Kaczorowska B. (eds), Ludy i kultury Australii i Oceanii: Bronisław Malinowski, 1884–1942 (Wrocław: Wydawnictwo Universytetu Wrocławskiego, 1988).

Puchalski P., ‘Polityka kolonialna międzywojennej Polski w świetle źródeł krajowych i zagranicznych: nowe spojrzenie (1918–1945), Res Gestae, 7 (2018), 68–121.

Starczewski M., ‘Mrzonki racjonalnej kolonizacji w duchu narodowym: Roman Dmowski i polska emigracja do Brazylii’, Przegląd Humanistyczny, no. 2 (2015), 63–74.

Stauter-Halsted K., ‘“A Generation of Monsters”: Jews, Prostitution, and Racial Purity in the 1892 L’viv White Slavery Trial’, Austrian History Yearbook, 38 (2007), 25–35.

Stauter-Halsted K., The Nation in the Village: The Genesis of Peasant National Identity in Austrian Poland, 1848–1914 (Ithaca: Cornell University Press, 2001).

Todorova M., Imagining the Balkans (New York: Oxford University Press, 1997).

Ureña Valerio L.A., ‘The Stakes of Empire: Colonial Fantasies, Civilizing Agendas, and Biopolitics in the Prussian-Polish Provinces, 1840–1914’ (unpublished doctoral thesis, University of Michigan, 2010).

Wingfield N.M., ‘Destination: Alexandria, Buenos Aires, Constantinople; White Slavers in Late Imperial Austria’, Journal of the History of Sexuality, 20, no. 2 (2011), 291–311.

Wolff L., Inventing Eastern Europe: The Map of Civilization on the Mind of the Enlightenment (Stanford: Stanford University Press, 1996).

Zachorowska M., Kamocki J., Stefan Szolc-Rogoziński: badania i kolekcja afrykańska z lat 1882 do 1890 (Kraków: Muzeum Etnograficzne, 1984).

Zahra T., The Great Departure: Mass Migration from Eastern Europe and the Making of the Free World (New York: W.W. Norton & Company, 2016).

Zahra T., ‘Travel Agents on Trial: Policing Mobility in East Central Europe, 1889–1989’, Past & Present, 223, no. 1 (2014), 161–93.

Zimmerman A., Alabama in Africa. Booker T. Washington, the German Empire, and the Globalization of the New South (Princeton: Princeton University Press, 2010).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism