Niemcy wobec Włoch w pierwszej fazie II wojny światowej (wrzesień 1939 – czerwiec 1940 r.)

Stanisław Żerko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.2.04

Abstrakt


Cel studium stanowi przedstawienie polityki Niemiec wobec Włoch w okresie miedzy atakiem niemieckim na Polskę 1 IX 1939 r. a przystąpieniem Włoch do wojny 10 VI 1940 r. Był to okres trudny dla stosunków bilateralnych ze względu na decyzję Mussoliniego o nieprzystąpieniu do wojny (non belligeranza), mimo więzów sojuszniczych z Niemcami. Dodatkowe trudności wywołało zacieśnienie stosunków niemiecko-sowieckich, a zwłaszcza atak ZSRR na Finlandię. Poprawa stosunków niemiecko-włoskich nastąpiła dopiero w związku z wyrażaną przez Mussoliniego gotowością w miarę szybkiego przystąpienia do wojny.


Słowa kluczowe


Niemcy; Włochy; historia; II wojna światowa; stosunki międzynarodowe

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Azeau H., La guerre franco-italienne. Juin 1940, Paris 1967.

Batowski H., Agonia pokoju i początek wojny. Sierpień – wrzesień 1939, Poznań 1984.

Cliadakis H., Neutrality and War in Italian Policy 1939–40, „Journal of Contemporary History” 1974, nr 9.

Das Deutsche Reich und der Zweite Weltkrieg, t. III: Der Mittelmeerraum und Südosteuropa, Stuttgart 1984.

Goeschel Ch., Mussolini and Hitler. The Forging of the Fascist Alliance, New Haven–London 2018.

Gooch J., Mussolini and his Generals. The Armed Forces and Facist Foreign Policy, 1922–1940, Cambridge 2007.

Joseph F., Wojny Mussoliniego, tłum. K. Janicki, Warszawa 2012.

Knox M., Hitler’s Italian Allies. Royal Armed Forces, Fascist Regime, and the War of 1940–1943, Cambridge 2000.

Koszel B., Rywalizacja niemiecko-włoska w Europie Środkowej i na Bałkanach w latach 1933–1941, Poznań 1987.

Mack Smith D., Mussolini, Warszawa 1994.

Marzari F., Projects for an Italian-led Balkan Bloc of Neutrals, September-December 1939, „Historical Journal” 1970, nr 13.

Rauscher W., Hitler und Mussolini. Macht, Krieg und Terror, Graz–Wien–Köln 2001.

Rintelen E. von, Mussolini als Bundesgenosse. Erinnerungen des deutschen Militärattachés in Rom 1936–43, Tübingen–Stuttgart 1951.

Rochat G., Włochy na wojnie 1935–1943. Od podboju Etiopii do klęski, tłum. D. Jednorowski, Oświęcim 2018.

Schlie U., Kein Frieden mit Deutschland. Die geheimen Gespräche im Zweiten Weltkrieg 1939–1941, München–Berlin 1994.

Schütt W., Der Stahlpakt und Italiens „Nonbelligeranza” 1938–1940, „Wehrwissenschaftliche Rundschau” 1958, nr 8.

Siebert F., Italiens Weg in den Zweiten Weltkrieg, Frankfurt a. M.–Bonn 1962.

Sierpowski S., Niemcy w polityce włoskiej w latach 1939–1940, w: idem, Studia z historii Włoch XX wieku, Poznań 2012, s. 357–415.

Sierpowski S., Stosunki polsko-włoskie 1918–1940, Warszawa 1975.

Strzałka K., Między przyjaźnią a wrogością. Z dziejów stosunków polsko-włoskich (1939–1945), Kraków 2001.

Weinberg G.L., Wizje zwycięstwa. Nadzieje ośmiu przywódców z czasów drugiej wojny światowej, tłum. R. Dymek, Warszawa 2007.

Żerko S., Niemiecka polityka zagraniczna 1933–1939, Poznań 2005.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism