„Dobrze jest już wtedy, gdy nie jest bardzo źle”…, czyli o sytuacji wsi ukraińskiej po Wielkim Głodzie

Robert Kuśnierz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.2.03

Abstrakt


W artykule przeanalizowano sytuację wsi ukraińskiej po Wielkim Głodzie z lat 1932–1933. W 1934 r. nadal występował głód, oczywiście w znacznie mniejszych proporcjach aniżeli w 1933 r. Od połowy 1934 r. sytuacja zaczęła się względnie stabilizować, choć poziom życia nie przypominał ten z czasów NEP-u.

Słowa kluczowe


Ukraina; rolnictwo po 1934 r.; stalinizm; ucieczki ze wsi; kanibalizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bertelsen O., „Hyphenated” Identities during the Holodomor: Women and Cannibalism, w: Women and Genocide, red. E. Bemporad, J.W. Warren, Bloomington 2018, s. 77–96.

Encykłopedija Hołodomoru 1932–1933 rokiw w Ukrajini, red. W. Maroczko, Drohobycz 2018.

Kulczyćkyj S., Ukrajinśke seło pisla Hołodomoru, „Probłemy Istorii Ukrajiny. Fakty, sudżennia, poszuky” 2010, nr 19 (2).

Kuśnierz R., Kołchozowa rzeczywistość na Ukrainie po Wielkim Głodzie, „Scripta Historica” 2016, nr 22.

Kuśnierz R., Nothilfe – niemiecka pomoc głodującym rodakom w latach 30. XX w. na sowieckiej Ukrainie, „Przegląd Zachodni” 2015, nr 4.

Kuśnierz R., Pogłodowa wieś ukraińska w polskich raportach wywiadowczych i konsularnych (1934–1937), w: Studia nad wywiadem i kontrwywiadem Polski w XX wieku, red. W. Skóra, P. Skubisz, t. I, Szczecin 2012, s. 251–266.

Kuśnierz R., Przesiedlenia ludności na Ukrainie w latach 1933–1934, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 1.

Kuśnierz R., Ukraina w latach kolektywizacji i Wielkiego Głodu (1929–1933), Toruń 2005.

Kuśnierz R., W świecie stalinowskich zbrodni. Ukraina w latach czystek i terroru (1934–1938) w obserwacjach i analizach MSZ oraz wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej, Słupsk 2013.

Kuśnierz R., Wielki Głód i sowiecka wieś lat 30. XX w. na zdjęciach wywiadu wojskowego Drugiej Rzeczypospolitej, w: Hołodomor. Polska. Polskie Ofiary 1932–1933, red. M. Dworczyk, R. Kuśnierz, Warszawa 2019, s. 81–110.

Lewczuk N., Boriak T., Wolowyna O., Rudnyćkyj O., Kowbasiuk A., Wtraty miśkoho i silśkoho nasełennia Ukrajiny wnaslidok Hołodomoru w 1932–1934 rr.: nowi ocinky, „Ukrajinśkyj Istorycznyj Żurnał” 2015, nr 4.

Maroczko W., „Torhsyn”: zołota cina żyttia ukrajinśkych selan u roky hołodomoru (1932–1933), „Ukrajinskyj Istorycznyj Żurnał” 2003, nr 3.

Osokina J., Zołoto dla industrializacii: Torgsin, Moskwa 2009.

Riecz’ tow. Stalina na pierwom wsiesojuznom s’jezdie kołchoznikow-udarnikow, „Prawda”, 23 II 1933.

Romaneć N., Represywni zachody szczodo zachystu „socialistycznoji własnosti” w ukrajinśkomu seli (1930–1936 rr.), „Z Archiwiw WUCzK-GPU-NKWD-KGB” 2012, nr 2.

Stiecowskij J., Istorija sowietskich riepriessij, t. I, Moskwa 1997.

Wysocki R., Kwestia Wielkiego Głodu w działalności propagandowej Biura Ukraińskiego w Londynie w latach 1932–1933, „Scripta Histrorica” 2016, nr 22.

Zielenin I., „Zakon o piati kołoskach”: razrabotka i osuszczestwlenije, „Woprosy Istorii” 1998, nr 1.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism