Jan Czochralski – pionier światowej elektroniki i inżynierii materiałowej

Marek Jakubiak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.2.01

Abstrakt


Artykuł ma na celu przedstawienie sylwetki Jana Czochralskiego, światowej sławy naukowca XX w. Jego głównym osiągnięciem było wynalezienie metody uzyskiwania monokryształów, do dziś stosowanej w produkcji układów scalonych wielkiej skali integracji. Po zakończeniu II wojny światowej Czochralski całkowicie bezpostawnie został oskarżony o kolaborację z Niemcami. W 2019 r. the Institute of Electrical and Electronics Engineers przyznał metodzie Czochralskiego najwyższej rangi miano Milestone (Kamień Milowy).


Słowa kluczowe


biografia; odkrycia naukowe; elektronika; inżynieria materiałowa; monokryształy; kolaboracja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cieśliński P., Uczony którego nie ma, „Gazeta Wyborcza”, 19–20 VI 1998.

Czochralski J., Sznuk W., Próby obiektywnego określenia zawartości wtrąceń niemetalicznych na szlifie, „Wiadomości Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa” 1936, t. III.

Gola J., Komorowska G., Bibliografia pełnotekstowa wybranych publikacji profesora Jana Czochralskiego, www.bcpw.bg.pw.edu.pl/Content/3410 (dostęp: 5 III 2017).

Kaźmierska J., Politechnika Warszawska w latach okupacji hitlerowskiej, w: 150 lat wyższego szkolnictwa technicznego w Warszawie 1826–1976, red. E. Olszewski, E. Domański, B. Gadomski, J. Ruszkiewicz, Warszawa 1979.

Królikowski A., Przygodzki J., Jan Czochralski na Wydziale Chemicznym Politechniki Warszawskiej, „Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej” 2014, z. 15.

Królikowski A., Przygodzki J., Metody badawcze Jana Czochralskiego, „Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej” 2014, nr 15.

Majewski M.W., Prace Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa przy Politechnice Warszawskiej i Jan Czochralski, „Studia Historiae Scientiarum” 2018, nr 17.

Moellendorff W., Czochralski J., Technologische Schluesse aus der Kristallographie der Metalle, „Zeitschrift des Vereines Deutscher Ingenieure” 1913, t. LVII, nr 24.

Nader M., Przełom w badaniach archiwalnych w sprawie prof. Jana Czochralskiego, „Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej” 2014, nr 15.

Pajączkowska A., Talik E., Nader M., Jan Czochralski prekursor współczesnej elektroniki. Stulecie odkrycia metody krystalizacji, Warszawa 2013.

Prusak P., Przywrócony pamięci. Profesorowi Janowi Czochralskiemu w 60. rocznicę śmierci, Kcynia–Bydgoszcz 2013.

Rachoń J., Brzózka Z., Profesor Jan Czochralski. Historia najwybitniejszego polskiego inżyniera, „Analityka” 2011, nr 3.

Śmiałowski M., O nowym mikrofotometrze rejestrującym i jego zastosowania do ilościowego oznaczania wtrąceń niemetalicznych, „Wiadomości Instytutu Metalurgii i Metaloznawstwa” 1936, t. III.

Tomaszewski P.E., Jan Czochralski (1885–1953), „Zeszyty Regionalne Kcyńskiego Towarzystwa Kulturalnego” 1999, z. 2.

Tomaszewski P.E., Powrót. Rzecz o Janie Czochralskim, Wrocław 2012.

Tucholski Z., Stop kolejowy bahnmetall prof. Jana Czochralskiego i jego zastosowanie w kolejnictwie, „Zeszyty Historyczne Politechniki Warszawskiej” 2014, t. II, z. 16.

Ulmer A., Doktorzy honoris causa Politechniki Warszawskiej, Warszawa 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism