ZSRR i kraje Europy Środkowo-Wschodniej „w walce” o wpływy w Międzynarodowym Komitecie Olimpijskim w okresie prezydentury Johannesa Sigfrida Edströma

Artur Pasko

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.1.11

Abstrakt


W 1948 r. Rosjanie podjęli działania, które pozwoliłyby im wpływać na MKOl. Chcieli to osiągnąć poprzez członków tej organizacji z krajów satelickich. Władze tych państw próbowały więc umieścić w MKOl zaufane osoby. Zadanie to okazało się trudne do wykonania, ponieważ Jerzy Loth i Ferenc Mező informowali MKOl o działaniach komunistów. Dzięki temu prezydent i kanclerz MKOl, mimo słabych możliwości organizacyjnych, stawili opór władzom ZSRR i opóźnili realizację celu komunistów.


Słowa kluczowe


kraje Europy Środkowo-Wschodniej; ZSRR; Otto Mayer; Johannes Sigfrid Edström; członkowie MKOl; Ferenc Mező; Jerzy Loth

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Haralampiev D., Georgiev N., The Bulgarian Olympic Committee. Activities and Contribution within the Olympic Movement after 1951, Sofia 1985.

Ionescu S.A., Terret T., A Romanian within the IOC: Alexandru Siperco, Romania and the Olympic Movement, „The International Journal of the History of Sport”, V 2012, t. XXIX, nr 8.

Kronika sportu, Warszawa 1993.

Miller D., Historia igrzysk olimpijskich i MKOl. Od Aten do Pekinu 1894–2008, tłum. T. Górski, K. Karłowska, A. Zdziemborska, Poznań 2008.

Najnowsza historia świata, t. I: 1945–1963, red. A. Patek, J. Rydel, J.J. Węc, Kraków 2007.

Pasko A., Korespondencja Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego z Polskim Komitetem Olimpijskim (1945–1989), Białystok–Kraków 2015.

Pasko A., Kulisy przyjęcia ZSRR do Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 1.

Pasko A., Społeczno-polityczne aspekty sportu w ZSRR i krajach bloku socjalistycznego do 1989 r., „Prace Naukowe Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie. Kultura Fizyczna” 2012, nr 11.

Pasko A., Sport wyczynowy w polityce państwa 1944–1989, Kraków 2012.

Waic M. i in., In the Shadow of Totalitarianism. Sport and the Olympic Movement in the „Visegrád Countries” 1945–1989, Prague 2014.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism