Realizacja akcji „R” w województwie katowickim w ramach laicyzacji szkolnictwa w latach pięćdziesiątych

Joanna Mercik

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.1.10

Abstrakt


W artykule omówiono kwestię realizacji ściśle tajnej akcji „R” w województwie katowickim w latach pięćdziesiątych. Na podstawie analizy przede wszystkim materiałów archiwalnych zostały przedstawione metody i środki stosowane przez władzę w celu odciągnięcia młodych ludzi od Kościoła i udziału w rekolekcjach. Problem ten ukazano w kontekście spektrum działań podejmowanych przez komunistów w celu laicyzacji szkoły i usunięcia z niej religii jako przedmiotu nauczania.


Słowa kluczowe


laicyzacja szkolnictwa; laicyzacja młodzieży; akcja „R”; religia w szkole; państwo a Kościół

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Adamiak R., Palka M., Represje wobec katechizacji w diecezji katowickiej w latach 1945–1989, Katowice 2012.

Dudek A., Państwo i Kościół w Polsce 1945–1970, Kraków 1995.

Dziurok A., Kruchtoizacja. Polityka władz partyjno-państwowych wobec Kościoła katolickiego w latach 1945–1956 w województwie śląskim/katowickim, Katowice 2012.

Fic M., Ideologizacja średniego szkolnictwa ogólnokształcącego Katowic na tle szkolnictwa górnośląskiego w latach 1945–1956, w: W 143. rocznicę uzyskania praw miejskich. W 40-lecie powstania Uniwersytetu Śląskiego – szkolnictwo i nauka na Górnym Śląsku, red. A. Barciak, Katowice 2009, s. 530–560.

Konopka H., Religia w szkołach Polski Ludowej. Sprawa nauczania religii w polityce państwa (1944–1961), Białystok 1995.

Marek Ł., Bortlik-Dźwierzyńska M., Za Marksem bez Boga. Laicyzacja życia społecznego w Polsce w latach 1945–1989, Katowice 2014.

Marek Ł., „Kler to nasz wróg”. Polityka władz państwowych wobec Kościoła katolickiego na terenie województwa katowickiego w latach 1956–1970, Katowice 2009.

Pająk H., Konspiracja młodzieży szkolnej 1945–1956, Lublin 1994.

Zamiatała D., Zakony męskie w polityce władz komunistycznych w Polsce w latach 1945–1989, t. I: Problematyka organizacyjno-personalna, Kielce 2009, t. II: Działalność duszpasterska i społeczna zakonów w latach 1945–1989, Warszawa 2012.

Zieliński Z., Kościół w Polsce 1944–2007, Poznań 2009.

Żaryn J., Kościół w PRL, Warszawa 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism