Grupa Operacyjna „Puchaczów” – mechanizm komunistycznej pacyfikacji na przykładzie zapoznanego epizodu akcji „Wisła 1947 roku”

Grzegorz Motyka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.1.08

Abstrakt


W czasie akcji „Wisła” powołano grupę operacyjną do ścigania grup WiN, które nocą 2/3 VII 1947 r. w Puchaczowie zabiły 21 osób oskarżonych o popieranie władzy. GO „Puchaczów” w czasie obław w powiatach Włodawa, Chełm i Lubartów zabiła kilkanaście osób i zatrzymała kilkaset kolejnych. Kilka rodzin powiązanych z podziemiem wysiedlono przymusowo na Ziemie Zachodnie. Działania GO „Puchaczów” pokazują, że podstawowym celem akcji „Wisła” było umocnienie władzy PPR w powojennej Polsce.


Słowa kluczowe


Wolność i Niezawisłość; akcja „Wisła”; Puchaczów; pacyfikacja; Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Akcja „Wisła” na tle stosunków polsko-ukraińskich w XX wieku, Szczecin 1994.

Akcja „Wisła”, red. J. Pisuliński, Warszawa 2003.

Bortnik K., Akcja „Wisła” na tle badań ukrainoznawczych w polskiej historiografii powojennej – zarys problematyki, „Biuletyn Ukrainoznawczy” 2005, nr 11.

Chojnowska A., Operacja „Wisła” (przesiedlenia ludności ukraińskiej na ziemie zachodnie i północne w 1947 r.), „Zeszyty Historyczne” (Paryż) 1992, z. 102.

Czubacki J., Pacyfikacja Puchaczowa 2/3 lipca 1947 roku, https://historiamniejznanaizapomniana.wordpress.com/2015/07/02/zbrodnia-w-puchaczowie-2-3-lipca-1947-roku/ (dostęp: 23 VIII 2019).

Guziak T., Śmierć por. Józefa Struga „Ordona”, www.żolnierzewykleci.pl (dostęp: 23 VIII 2019).

Jaworski M., Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego 1945–1965, Warszawa 1984.

Kowalski L., Korpus Bezpieczeństwa Wewnętrznego a żołnierze wyklęci. Walka z podziemiem antykomunistycznym w latach 1944–1956, Poznań 2016.

Kozimala I., „Żołnierze wyklęci”. Z dziejów partyzantki antykomunistycznej w powiecie przeworskim w latach 1944–1956, Przeworsk 2016.

Persak K., Akcja „Wisła” – próba kwalifikacji prawnej, „Studia Polityczne” 2018, nr 1.

Piekarz A., Stanisław Kuchciewicz „Iskra”, „Wiktor”, w: Ostatni komendanci, ostatni żołnierze 1951–1963, Warszawa 2013, s. 218–233.

Pisuliński J., Akcja Specjalna „Wisła”, Rzeszów 2017.

Poleszak S., „Żołnierze wyklęci” Mazowsza i Podlasia – major Jan Tabortowski „Bruzda”, kapitan Zdzisław Broński „Uskok”, w: Wokół legendy „Ognia”. Opór przeciw zniewoleniu: Polska – Małopolska – Podhale 1945–1956, red. R. Kowalski, Nowy Targ 2008, s. 89–114.

Zajączkowski M., Pod znakiem króla Daniela. OUN-B i UPA na Lubelszczyźnie 1945–1950, Lublin–Warszawa 2016.

Zajączkowski M., Spór o Wierzchowiny. Działalność oddziałów Akcji Specjalnej (Pogotowia Akcji Specjalnej) NSZ w powiatach Chełm, Hrubieszów, Krasnystaw i Lubartów na tle konfliktu polsko-ukraińskiego (sierpień 1944 r. – czerwiec 1945 r.), „Pamięć i Sprawiedliwość” 2006, nr 1.

Zajączkowski M., Wierzchowiny i NSZ. Uwagi krytyczne na marginesie książki Mariusza Bechty i Wojciecha J. Muszyńskiego „Przeciwko Pax Sovietica. Narodowe Zjednoczenie Wojskowe i struktury polityczne ruchu narodowego wobec reżimu komunistycznego 1944–1956”, „Dzieje Najnowsze” 2018, nr 4.

Zychowicz P., Skazy na pancerzach. Czarne karty epopei Żołnierzy Wyklętych, Poznań 2018.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism