Powojenna odbudowa stolicy z perspektywy Londynu – działalność Komitetu Obywatelskiego Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy w latach 1944–1946

Mikołaj Getka-Kenig

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.1.06

Abstrakt


Komitet Obywatelski Odbudowy Miasta Stołecznego Warszawy powstał w Londynie pod koniec 1944 r. w celu koordynowania emigracyjnych prac nad odbudową stolicy. Jego działania, uzależnione od rządu na uchodźstwie, choć formalnie niezależne, miały wymiar propagandowy – świadczyły o ciągłym wpływie rządu w Londynie na kraj. Pomimo zaangażowania członków Komitetu (m.in. premiera T. Arciszewskiego) wydano tylko broszurę o mieście oraz opracowano zachowany w rękopisie tzw. plan londyński odbudowy.


Słowa kluczowe


Warszawa; odbudowa; emigracja; rząd na uchodźstwie; architektura; propaganda; dyplomacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bellos D., Romain Gary. A Tall Story, London 2010.

Bojarski A., Z kilofem na kariatydę. Jak nie odbudowano Warszawy, Warszawa 2013.

Encyclopaedia Britannica, t. XXIII, Chicago 1961.

Górski J., Warszawa w latach 1944–1949. Odbudowa, Warszawa 1990.

Majewski P., Czas końca, czas początku. Architektura i urbanistyka Warszawy historycznej 1939–1956, Warszawa 2018.

Majewski P., Ideologia i konserwacja. Architektura zabytkowa w Polsce w czasach socrealizmu, Warszawa 2009.

Polonica zagraniczne. R–Ż, red. J. Wilgat, Warszawa 1991.

Posłowie i senatorowie Rzeczypospolitej Polskiej 1919–1939. Słownik biograficzny, t. I, red. A.K. Kunert, Warszawa 1998.

Skalimowski A., Sigalin. Towarzysz odbudowy, Sękowa 2018.

Spór o odbudowę Warszawy. Od gruzów do reprywatyzacji, red. T. Fudala, Warszawa 2016.

Szawłowski R., Najwyższe państwowe organy kontroli II Rzeczypospolitej, Warszawa 2004.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism