Geopolityczne znaczenie wojny sowiecko-polskiej w 1920 roku

Andrzej Nowak

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2020.1.03

Abstrakt


Artykuł analizuje znaczenie geopolityczne decydującego etapu wojny sowiecko-polskiej w 1920 r. Ekspansję rewolucyjnej Rosji, zmierzającej do podporządkowania całej Europy Wschodniej i dojścia do Niemiec, a jednocześnie próbę stworzenia przez Polskę (Piłsudskiego) niezależnego ośrodka siły między Rosją a Niemcami autor ukazuje w świetle koncepcji geopolitycznych Halforda Mackindera i jego idei Heartlandu.


Słowa kluczowe


geopolityka; wojna sowiecko-polska 1919–1920; Europa Wschodnia; dyplomacja europejska XX w.; komunizm; eurazjanizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Ashworth L., Realism and the Spirit of 1919: Halford Mackinder, Geopolitics and the Reality of the League of Nations, „European Journal of International Relations” 2010, t. XX, s. 1–23.

Biskupski M., The Wilsonian View of Poland: Idealism and Geopolitical Traditionalism, w: Wilsonian East Central Europe. Current Perspectives, red. J.S. Micgiel, New York 1995, s. 123–145.

Blouet B., Halford Mackinder. A Biography, Austin 1987.

Borzęcki J., The Soviet-Polish Peace of 1921 and the Creation of Interwar Europe, New Haven–London 2008.

Debo R.K., Survival and Consolidation. The Foreign Policy of Soviet Russia 1918–1921, Montreal–London 1992.

Eberhardt P., Podstawy teoretyczne i ideowe geopolityki według Rudolfa Kjéllena, „Przegląd Geograficzny” 2012, t. LXXXIV, z. 2, s. 313–332.

Gilmour D., Curzon. Imperial Statesman, New York 1994.

Hughes M., British Foreign Secretaries in an Uncertain World, 1919–1939, New York 2006.

Kearns G., Geopolitics and Empire. The Legacy of Halford Mackinder, Oxford 2009.

Kearns G., The Political Pivot of Geography, „The Geographical Journal” 2004, t. CLXX, nr 4, s. 337–346.

Kennan G. F., Russia and the West Under Lenin and Stalin, Boston 1960.

Kissinger H., Diplomacy, New York 1993.

Long D., Towards a New Liberal Internationalism. The International Theory of J.A. Hobson, Cambridge 1996.

Mackinder H.J., Democratic Ideals and Reality, London 1919.

Mackinder H.J., The Geographical Pivot of History, „The Geographical Journal” (April) 1904, t. XXIII, nr 4, s. 421–437.

MacMillan M., Peacemakers. Six Months that Changed the World, London 2001.

Nowak A., Eastern European Geopolitical Shifts and the British Imperial Imagination, 1914–1919: From Balfour to Mackinder and Back Again, w: Breaking Empires, Making Nations? The First World War and the Reforging of Europe, red. R. Butterwick-Pawlikowski, Q. Cloet, A. Dowdall, Warsaw 2017, s. 171–202.

Nowak A., Metamorfozy Imperium Rosyjskiego 1721–1921. Geopolityka, ody i narody, Kraków 2018.

Nowak A., Pierwsza zdrada Zachodu. 1920 – zapomniany appeasement, Kraków 2016.

Nowak A., Polska i trzy Rosje. Studium polityki wschodniej Józefa Piłsudskiego (do kwietnia 1920 roku), Kraków 2001.

Steiner Z., The Lights that Failed. European International History 1919–1933, Oxford 2005.

Ulam A., Expansion and Coexistence. Soviet Foreign Policy 1917–1973, Westport 1968.

Venier P., The Geographical Pivot of History and Early Twentieth-Century Geopolitical Culture, „The Geographical Journal” 2004, t. CLXX, nr 4, s. 330–336.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism