Bezpieczeństwo służby a życie codzienne żołnierza Armii Krajowej na przykładzie Komendy Sił Zbrojnych w Kraju

Marek Ney-Krwawicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.3.09

Abstrakt


Artykuł ma ukazać, w bardzo skondensowanej formie, jak zagadnienia bezpieczeństwa odbijały się zarówno na toku służby, jak i życiu codziennym żołnierza Armii Krajowej. Pokazuje to na przykładzie Komendy Sił Zbrojnych w Kraju. Sygnalizuje m.in. takie kwestie, jak bezpieczeństwo spotkań konspiracyjnych, wymiany poczty, przenoszenia materiałów służbowych. Omawia też lokale konspiracyjne i zasady korzystania z nich oraz fałszywe dokumenty pozwalające na w miarę bezpieczne poruszanie się po mieście. Opisane w artykule sytuacje zostały zilustrowane konkretnymi przypadkami z materiałów archiwalnych lub wspomnień.


Słowa kluczowe


Armia Krajowa; Komenda Główna; bezpieczeństwo służby i pracy

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bułhak W., Kunert A.K., Kontrwywiad podziemnej Warszawy. Struktura, zadania i obsada personalna kontrwywiadu Komendy Głównej, Obszaru Warszawa i Okręgu Warszawa ZWZ-AK w latach 1939–1944, w: Wywiad i kontrwywiad Armii Krajowej, red. W. Bułhak, Warszawa 2008, s. 239–373.

Horodyski-Kotecki A., Wynalazki inżyniera Szyny, w: Polska technika w walce z okupantem, Warszawa 1966.

Kowalska J., Odprawy Komendy Głównej AK 1940–1944, „Wrocławski Tygodnik Katolików” 1977, nr 51.

Kunert A.K., Słownik biograficzny konspiracji warszawskiej 1939–1944, t. I, Warszawa 1987.

Lewandowska S., Kryptonim „Legalizacja” 1939–1945, Warszawa 1984.

Ney-Krwawicz M., Komenda Główna Armii Krajowej 1939–1945, Warszawa 1990.

Szołdrska H., Lotnictwo podziemia czyli dzieje Wydziału Lotniczego KG AK, Warszawa 1986.

Wojewódzki M., Kryptonim „Kinga”, w: Polska technika w walce z okupantem, Warszawa 1966.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism