Małoletni więźniowie obozów specjalnych NKWD (1939–1940)

Ewa Kowalska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.2.16

Abstrakt


Pomimo bogatej literatury, opracowań naukowych i publikacji źródłowych zbrodnia katyńska to wciąż zagadnienie, które kryje w sobie wiele niepodjętych przez badaczy aspektów. Jednym z nich jest los małoletnich więźniów trzech obozów specjalnych NKWD: w Starobielsku, Kozielsku i Ostaszkowie. W artykule spróbowano znaleźć odpowiedzi na podstawowe w tej kwestii pytania: kim byli chłopcy przebywający w tych obozach, dlaczego się w nich znaleźli, jak liczna to była grupa, jaki los ich spotkał.

 

Despite the rich literature, scientific studies and source publications, the Katyn Massacre is still an issue that hides many aspects not taken up by researchers. One of them is the fate of juvenile prisoners of three NKVD special camps: at Starobilsk, Kozelsk and Ostashkov. The article tries to answer to the basic questions in this matter: who were the boys staying in these camps, why were they in, how large was the group, and what happened to them?

Słowa kluczowe


Katyń; obozy specjalne NKWD; Kozielsk; Starobielsk; Ostaszków; małoletni

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bogumił Z., Pamięć Gułagu, Kraków 2012.

Charków. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego, Warszawa 2003.

Gruner-Żarnoch E., Starobielsk w oczach ocalałych jeńców, Szczecin 2001.

Katyń. Księga Cmentarna Polskiego Cmentarza Wojennego w Katyniu, Warszawa 2000.

Kowalska E., Młyny czasu. Jan Boroń od Orzechówki do Starobielska, Warszawa 2014.

Kowalska E., Przeżyć aby wrócić! Polscy zesłańcy lat 1940–1941 w ZSRR i ich losy do roku 1946, Warszawa 1998.

Kryska-Karski T., Straty korpusu oficerskiego 1939–1945, Londyn 1996.

Miednoje. Księga Cmentarna, Warszawa 2005.

Młynarski B., W niewoli sowieckiej, Londyn 1974.

Mój Ojciec, red. M. Jankowski, Kraków 1994.

Ostatnia wachta – Mokrany, Katyń, Charków…, red. J. Przybylski, Gdynia 2000.

Spis rodzin wojskowych wywiezionych do ZSRR, wstęp, komentarz historyczny, oprac. aneksów, tabel i map E. Kowalska, Warszawa–Kraków 2014.

Szybis A., Katyń niemy krzyk, Warszawa 2015.

Tucholski J., Mord w Katyniu. Kozielsk. Ostaszków. Starobielsk. Lista ofiar, Warszawa 1991.

Wykaz poległych i zmarłych żołnierzy Polskich Sił Zbrojnych na obczyźnie w latach 1939–1946, Londyn 1952.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism