Obchody świąt państwowych i rocznic narodowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych

Piotr Kardela

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.2.10

Abstrakt


Artykuł dotyczy działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych, którzy będąc antykomunistami, manifestowali swoje przywiązanie do idei niepodległości Polski poprzez organizację uroczystych obchodów świąt państwowych i rocznic narodowych. Ta forma aktywności pozwalała im wyrażać swój sprzeciw wobec systemu politycznemu w PRL. Odtworzenie obrazu tejże aktywności członków SPK możliwe było przede wszystkim dzięki relacjom kombatanckim drukowanym w kwartalniku organizacyjnym SPK „Kombatant w Ameryce” i prasie polonijnej w Ameryce.

 

The article presents the activities of the Association of Polish Veterans of World War II (Stowarzyszenie Polskich Kombatantów – SPK) in the United States, who, being anti-communists, manifested their attachment to the idea of Poland’s independence by organising solemn celebrations of national holidays and historic anniversaries. This form of activity allowed them to express their opposition to the political system in the Polish People’s Republic. Reconstructing a picture of this activity of the SPK members was made possible primarily thanks to veterans’ reports printed in the SPK organisational quarterly Kombatant w Ameryce and the Polish-American press in America.

Słowa kluczowe


emigracja polityczna; uchodźstwo niepodległościowe; kombatanci; Stowarzyszenie Polskich Kombatantów; Polonia amerykańska; Stany Zjednoczone; antykomunizm

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Blejwas S., Polska Ludowa i Polonia amerykańska (1944–1956), „Przegląd Polonijny” 1996, nr 1.

Cenckiewicz S., Od pierwszej reemigracji do drugiej reemigracji. Aparat bezpieczeństwa PRL wobec polskiej emigracji politycznej w latach 1944–1956, w: Polska emigracja polityczna. Informator MSW, Warszawa 2004, s. V–XLIII.

Kardela P., Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych 1953–2012, Olsztyn–Białystok–Warszawa 2017.

Kardela P., Północno-Amerykańskie Studium Spraw Polskich i jego znaczenie w utrzymaniu linii niepodległościowej Kongresu Polonii Amerykańskiej, w: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009, s. 511–524.

Kardela P., Stanisław Gierat 1903–1977. Działalność społeczno-polityczna, Szczecin 2000.

Kardela P., Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953–1990, Olsztyn–Białystok 2015.

Langowski K., „O honor i sztandar, który nas skupia”. Instytut Józefa Piłsudskiego w Ameryce (1943–2013), Warszawa 2018.

Osęka P., Rytuały stalinizmu. Oficjalne święta i uroczystości rocznicowe w Polsce 1944–1956, Warszawa 2007.

Wojdon J., „W imieniu sześciu milionów…” Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1944–1968, Toruń 2005.

Wojdon J., „W jedności siła”. Kongres Polonii Amerykańskiej w latach 1968–1988, Toruń 2008.

Wolsza T., Dylematy Polaków na uchodźstwie w ujęciu władz RP na obczyźnie, w: Polska w Europie i świecie w XX stuleciu. Prace ofiarowane Panu Profesorowi Marianowi Leczykowi w 75-lecie urodzin, red. H. Parafianowicz, Białystok 2001, s. 373–384.

Wolsza T., Sprawa II Korpusu oraz absencji Polaków w londyńskiej paradzie zwycięstwa 8 czerwca 1946 r. (przyczynek do genezy „zimnej wojny”), „Dzieje Najnowsze” 1997, nr 2.

Wróbel J., Na rozdrożu historii. Repatriacja obywateli polskich z Zachodu w latach 1945–1949, Łódź 2009.

Wróbel J., Polonia chicagowska w dobie „Solidarności” 1980–1989, Łódź 2012.

Ziętara P., Misja ostatniej szansy. Próba zjednoczenia polskiej emigracji politycznej przez gen. Kazimierza Sosnkowskiego w latach 1952–1956, Warszawa 1995.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism