Obchody rocznicy odzyskania niepodległości oraz innych rocznic historycznych przez Stronnictwo Narodowe w Wielkiej Brytanii

Krzysztof Kaczmarski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.2.06

Abstrakt


Tematem artykułu są obchody rocznicy odzyskania przez Polskę niepodległości oraz innych rocznic historycznych (przede wszystkim rocznicy podpisania traktatu wersalskiego), organizowane po II wojnie światowej przez Stronnictwo Narodowe (SN) w Wielkiej Brytanii.

 

The subject of the article are the celebrations of the anniversaries of important events of Polish history, such as the anniversary of regaining independence and others (mainly, the anniversary of the signing of the Treaty of Versailles), organised after World War II by the National Party (SN) in Great Britain.


Słowa kluczowe


Stronnictwo Narodowe, emigracja, obchody rocznic, Święto Niepodległości, traktat wersalski, Roman Dmowski, Tadeusz Bielecki

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Friszke A., Życie polityczne emigracji, seria: „Druga Wielka Emigracja 1945–1990”, t. I, Warszawa 1999.

Podhorodecki P., Turza A., Pierwszy projekt ustanowienia 11 listopada Narodowym Świętem Niepodległości, „Przegląd Historyczno-Wojskowy” 2018, nr 1–2.

Wieczór wersalski (w sześćdziesięciolecie podpisania Traktatu Wersalskiego), red. J. Płoski, Londyn 1980.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism