Obchody świąt państwowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii w latach 1946–1990

Tadeusz Kondracki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.2.05

Abstrakt


Tematem artykułu jest miejsce obchodów świąt państwowych w działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii. Ukazano znaczenie, jakie obchody m.in. święta Konstytucji 3 maja, Święta Żołnierza i Święta Niepodległości odgrywały w pracy kulturalno-oświatowej Stowarzyszenia (zarówno centrali, jak i kół lokalnych). Praca ta ściśle wiązała się z propagowaniem patriotyzmu, co było szczególnie istotne w pracy wychowawczej z młodym pokoleniem emigracji.

 

The article focuses on the place occupied by celebration of state holidays within the activities of the Polish Ex-Combatants Association in Great Britain. The author demonstrated the significance of the celebrations of, among others, 3 May Constitution Day, Soldiers’ Day and Independence Day, for the cultural and educational work of the Association (both for its the headquarters and local branches). This work was closely related to the promotion of patriotism, particularly important in educational work with the young generation of emigrants.


Słowa kluczowe


polska emigracja w Wielkiej Brytanii; Stowarzyszenie Polskich Kombatantów; 3 Maja; 15 sierpnia; 11 listopada

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Kresowa Dywizja Piechoty 1941–1947. Zarys dziejów, oprac. Z. Wawer i in., red. A. Suchcitz, Londyn 2012.

Dwadzieścia pięć lat Stowarzyszenia Polskich Kombatantów, Londyn 1971.

Friszke A., Życie polityczne emigracji, Warszawa 1999.

Kardela P., Koła Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych 1953–2012, Olsztyn–Warszawa–Białystok 2017.

Kardela P., Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Stanach Zjednoczonych w latach 1953–1990, Olsztyn–Białystok 2015.

Kondracki T., Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996.

Kondracki T., Polskie organizacje kombatanckie w Wielkiej Brytanii w latach 1945–1948, Warszawa 2007.

Kondracki T., Stowarzyszenie Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii w działaniach na rzecz wolności Polski (w latach 1946–1990), w: „Ojczyzna obrońcy swemu”. Weterani i kombatanci jako problem polityczny i społeczny w Polsce w XX wieku, red. M. Kornat, M. Kruszyński, T. Osiński, Lublin–Warszawa 2017, s. 267–277.

Kronika Kościoła św. Andrzeja Boboli w Londynie 1961–2011, red. A. Suchcitz, Londyn 2012.

Łaszewski B.T., Z wojskowych szeregów do życia cywilnego. Historia powstania i pierwszych pięciu lat działalności Stowarzyszenia Polskich Kombatantów 1945–1950, Nowy Jork 1984.

Radzik T., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Lublin 1991.

SPK. Dziesięć lat służby 1946–1956, Londyn 1956.

Wolsza T., „Katyń to już na zawsze katy i katowani”. W „polskim Londynie” o sowieckiej zbrodni w Katyniu (1940–1956), Warszawa 2008.

Zychowicz Cz., Domy Kombatanta w Wielkiej Brytanii, w: T. Kondracki, Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996, s. 419–464.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism