Wychowanie patriotyczne w działalności oświatowej polskiej emigracji niepodległościowej na przykładzie Wielkiej Brytanii w latach 1945–1990

Danuta Jastrzębska-Golonka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.2.04

Abstrakt


Tematem artykułu jest emigracyjna działalność oświatowa wśród polskich uchodźców w Wielkiej Brytanii po 1945 r. Wychowanie patriotyczne stanowiło dla Polaków mieszkających poza granicami kraju jedno z najważniejszych zadań edukacyjnych kształcących tożsamość narodową. Nauka patriotyzmu opierała się na przekazywaniu wiedzy o Polsce, jej historii i kulturze, zwłaszcza poprzez symboliczne odwołania do polskiej tradycji, w tym świąt narodowych – 3 Maja i 11 listopada – nieuznawanych przez rząd socjalistyczny, a celebrowanych na obczyźnie w ramach troski o pamięć historyczną, tożsamość narodową i walkę o Niepodległą.

 

The article is devoted to the emigrant educational activity among Polish refugees in Great Britain after 1945. For Poles living outside the country patriotic education was one of the most important educational tasks shaping their national identity. The teaching of patriotism was based on the sharing of knowledge about Poland, its history and culture, especially through symbolic references to Polish tradition, including national holidays: 3 May and 11 November – not recognized by the socialist government in the country but celebrated abroad to preserve historical memory and national identity as well to struggle for Independent Poland.


Słowa kluczowe


polska emigracja; Wielka Brytania; wychowanie patriotyczne; niepodległość; święta narodowe; edukacja

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bober-Pełzowska M., Tuzimek J., Nauka czytania i pisania w elementarzach Mariana Falskiego, w: Problemy psychodydaktyki nauczania początkowego, red. M. Przetacznik-Gierowska, Warszawa 1992, s. 10–65.

Bogusławska A., Czy potrzebny jest nowy Elementarz?, „Wychowanie Ojczyste”, III–IV 1956, nr 3, s. 1–7.

Brańska E., Zapomniany autor Elementarza, „Wychowanie w Przedszkolu” 2005, nr 10, s. 13–17.

Chwastyk-Kowalczyk J., Polskie czasopisma emigracyjne wspierające edukację w Wielkiej Brytanii w latach 1946–2017, „Przegląd Historyczno-Oświatowy” 2017, nr 1–2, s. 133–153.

Dąbrowski J., Z rozważań o wychowaniu, „Wiadomości Nauczycielskie”, I–III 1946, nr 7–9, s. 2–5.

Gliński M., Marian Falski, autor kultowego „Elementarza” urodził się 130 lat temu, culture.pl, https://culture.pl/pl/artykul/marian-falski-autor-kultowego-elementarza-urodzil-sie-130-lat-temu (dostęp: 20 X 2018).

Jurek A., W czym tkwi fenomen Elementarza Falskiego, http://www.reedukacja.pl/default.aspx? action=view&item=586 (dostęp: 2 X 2018).

Kondracki T., Historia Stowarzyszenia Polskich Kombatantów w Wielkiej Brytanii 1946–1996, Londyn 1996.

Ludzińska K., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii, „Studia Polonijne” (Lublin) 1983, t. VII, s. 127–150.

Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa emigracja niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, t. II, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2016.

Pędrak A., Szkolnictwo polonijne w Wielkiej Brytanii i Irlandii, 2017, http://dx.doi.org/ 10.18778/8088-705-3.02 (dostęp: 18 IX 2018).

Radzik T., Historia Zrzeszenia Nauczycielstwa Polskiego za Granicą 1941–1991, Londyn 1999.

Radzik T., Polska diaspora w Wielkiej Brytanii, w: Polska diaspora, red. nauk. A. Walaszek, Kraków 2001, s. 149–166.

Radzik T., Szkolnictwo polskie w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej, Lublin 1991.

Radzik T., Z dziejów społeczności polskiej w Wielkiej Brytanii po drugiej wojnie światowej (1945–1990), Lublin 1991.

Szczepański J.A., To był elementarz!, Nowiny24, https://nowiny24.pl/to-byl-elementarz/ar/ 5921087 (dostęp: 12 X 2018).

Zamecka-Zalas O., Pedagodzy – zasłużeni dla zachowania tożsamości narodowej Polaków na uchodźstwie po II wojnie światowej (na przykładzie organizacji Polska Macierz Szkolna), w: Dom rodzinny w doświadczeniu (auto)biograficznym, red. A. Ładyżyński, M. Piotrowska, M. Kasprzak, Wrocław 2017, s. 201–216.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism