Poezja i pamięć: odzyskanie niepodległości, bohaterowie i święta narodowe w twórczości środowiska poetyckiego 2 Korpusu Polskiego

Justyna Chłap-Nowakowa

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.2.03

Abstrakt


Poezja patriotyczna sięgająca do historii wskazuje relacje pomiędzy wydarzeniami z przeszłości a współczesnością, interpretując je zarazem. Rolę tę wypełniała twórczość środowiska poetyckiego działającego w 2 Korpusie Polskim, w okresie II wojny i pierwszych latach powojennych. Podejmowała ona wątki oparte na wojennych przeżyciach i doświadczeniach poetów: zesłańczych, tułaczych i typowo żołnierskich, wpisując je w tradycję literacką i doświadczenia poprzednich pokoleń walczących o niepodległość.

 

Patriotic poetry referring to history indicates the relationship between events from the past and the present, and at the same time interprets them. This role was fulfilled by the literary works of the poetic group formed within the Second Polish Corps during World War II and the first post-war years. The group took up topics based on the war experiences of the of poets, such as exile, wandering and soldiery life, inscribing them into the literary tradition and experiences of earlier generations fighting for independence.


Słowa kluczowe


pamięć zbiorowa; tożsamość; romantyzm; poezja patriotyczna; II wojna światowa; 2 Korpus Polski; bohaterowie i święta narodowe; prasa żołnierska

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Chłap-Nowakowa J., Drogi tułacze, drogi pielgrzymie. O życiu i poezji Mieczysława Bednarza SI, w: Literatura – kultura religijna – polskość. Księga jubileuszowa dedykowana prof. dr. hab. Krzysztofowi Dybciakowi w 65. rocznicę urodzin, red. K. Koehler, W. Kudyba, J. Sikora, Warszawa 2015, s. 181–196.

Chłap-Nowakowa J., Sybir, Bliski Wschód, Monte Cassino. Środowisko poetyckie 2. Korpusu i jego twórczość, Kraków 2004.

Chłap-Nowakowa J., Włoskie rozdroża: początki emigracji, czyli o „sile fatalnej” poezji, w: Paryż – Londyn – Monachium – Nowy Jork. Powrześniowa Emigracja Niepodległościowa na mapie kultury nie tylko polskiej, 15–17 V 2007, red. V. Wejs-Milewska, E. Rogalewska, Białystok 2009, s. 599–629.

Cisek A.M., Nieludzka ziemia w oczach dziecka, Kraków 2000.

Czekaj K., Karol Lilienfeld-Krzewski (1893–1944). Biografia, Warszawa 2008.

Generał Anders w poezji, oprac. A.K. Kunert, Halinów 2007.

Literatura polska na obczyźnie 1940–1960, t. I, red. T. Terlecki, Londyn 1964.

Nawrot E., Leopold Pobóg-Kielanowski. Nota biograficzna, „Pamiętnik Teatralny” 1988, z. 1–2, s. 53–58.

Pachoński J., Generał Jan Henryk Dąbrowski 1755–1818, Warszawa 1981.

Patek A., Czesi pochowani w polskiej kwaterze cmentarza katolickiego w Jerozolimie, „Studia Historyczne” R. LVI, 2013, nr 1 (221), s. 50–51.

Prządka E., Raz jeszcze o pomniku Józefa Piłsudskiego w Rzymie, „Polonia Włoska” 2016, nr 3–4 (81–82), s. 28.

Rola-Bruni A., Rzym: Polacy na wygnaniu do Królowej Korony Polskiej, „Nasz Świat. Dwutygodnik dla Polaków we Włoszech”, 22 V 2018, https://naszswiat.it/historia/polacy-na-wygnaniu-do-krolowej-korony-polskiej/2/ (dostęp: 15 I 2019).


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism