Kłusownictwo w Drugiej Rzeczypospolitej

Remigiusz Kasprzycki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2019.1.03

Abstrakt


W II Rzeczypospolitej problem kłusownictwa był bardzo poważnym wyzwaniem i nigdy nie został znacznie ograniczony. W latach 1918–1939 z tym przestępstwem bezskutecznie walczyli policja, straż leśna oraz myśliwi. Kłusownicy byli niebezpiecznymi i nieprzewidywalnymi ludźmi, często zabijali myśliwych, leśników, a także nie wahali się strzelać do policjantów. W międzywojennej Polsce działalność kłusowników poważnie zagrażała istnieniu populacji nawet pospolitych zwierząt.

 

Poaching in the Second Polish Republic was a serious problem that was never quite resolved. In 1918–1939, it was actively fought against by the police, forest guards and hunters. Poachers were dangerous and unpredictable people; they often killed hunters and foresters, they did not hesitate to fire at policemen. In interwar Poland poaching was a real threat to species, even to common animals.


Słowa kluczowe


kłusownictwo; policja; polowanie; II Rzeczpospolita; zwierzęta

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Badeni S., Szczęśliwe dni i inne wspomnienia myśliwskie Janusza Jędrzejewicza i Michała Kryspina Pawlikowskiego, wybór, oprac., wstęp i przypisy J.A. Radomski, Warszawa 2011.

Dwudziestolecie międzywojenne, t. XXXIV: I. Kienzler, Darz bór (myśliwi i leśnicy), Warszawa 2014.

Krawczyk J., Lasy Drugiej Rzeczpospolitej w dawnych zapisach prasowych. Wydarzenia zwykłe i niezwykłe, Warszawa 2010.

Łozińska M., W ziemiańskim dworze. Codzienność, obyczaje, święta, zabawy, Warszawa 2011.

Mich W., Ideologia polskiego ziemiaństwa 1918–1939, Lublin 2000.

Piątkowska M., Życie przestępcze w przedwojennej Polsce. Grandesy, kasiarze, brylanty, Warszawa 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism