Anny M. Cienciały współpraca z Instytutem Literackim w Maisons-Laffitte w świetle korespondencji z Jerzym Giedroyciem

Rafał Stobiecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2018.2.07

Abstrakt


Celem artykułu jest przedstawienie i analiza wieloletniej współpracy Anny M. Cienciały, jednej z czołowych postaci polskiej historiografii na uchodźstwie po 1945 r., z Jerzym Giedroyciem. Jej efekt stanowią liczne publikacje A.M. Cienciały na łamach wydawnictw Instytutu Literackiego, ze szczególnym uwzględnieniem książki Polska polityka zagraniczna w latach 1926–1939. Na podstawie tekstów ministra Józefa Becka (1990). Podstawą źródłową są zbiory Archiwum Instytutu Literackiego (korespondencja między obiema postaciami).

 

The purpose of the article is to present and analyse many years of cooperation Anna M. Cienciała, one of the leading Polish historians in exile after 1945, with Jerzy Giedroyc. It resulted in A.M. Cienciała’s numerous publications by the publisher of the Literary Institute, with special attention paid to a book Polska polityka zagraniczna w latach 1926–1939. Na podstawie tekstów ministra Józefa Becka (Polish Foreign Policy in 1926–1939, edited by Anna M. Cienciała on the Basis of Minister Józef Beck’s Texts, 1990). The study was written based on materials from the Archives of Literary Institute, where letters exchanged between Cienciała and Giedroyc are kept.


Słowa kluczowe


Jerzy Giedroyc; Anna M. Cienciała; historiografia polska na emigracji po 1945 r.; Jerzy Giedroyc; Anna M. Cienciała; Polish historiography in emigration after 1945

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Cienciała A.M., Jak stałam się historykiem polskiej polityki zagranicznej II Rzeczypospolitej (1926–1939) oraz zbrodni katyńskiej, „Klio Polska” 2015, t. VII, s. 213–237.

Jarzębski J., Giedroyc-Weintraub, w: Jerzy Giedroyc. Kultura, polityka, wiek XX. Debaty i rozprawy, red. A. Mencwel i in., Warszawa 2009, s. 315–321.

Kornat M., Anna Maria Cienciała (1929–2014) jako historyk dyplomacji, „Dzieje Najnowsze” 2016, nr 4, s. 3–31.

Nurek M., Anna Maria Cienciała, świadek i badacz dziejów najnowszych, w: Gdańsk – Gdynia – Europa – Stany Zjednoczone w XIX i XX wieku. Księga pamiątkowa dedykowana profesor Annie Cienciale, red. M. Andrzejewski, Gdańsk 2000 (tamże bibliografia prac do 2000), s. 9–17.

Ptasińska M., Piotr Wandycz a Jerzy Giedroyc i Instytut Literacki w Maisons-Laffitte, w: Piotr Wandycz. Historyk – emigrant – intelektualista, red. M. Kornat, S.M. Nowinowski, R. Stobiecki, Bydgoszcz 2014, s. 159–190.

Semków P., Operacja „Stypendystka”. Służba Bezpieczeństwa a kwerenda archiwalna profesor Anny Cienciały w Gdańsku, „Niepodległość” 2003/2004, t. LIII–LIV, s. 317–323.

Stobiecki R., Anna Maria Cienciała (8 XI 1929 – 24 XII 2014), „Kwartalnik Historyczny” 2015, nr 4, s. 937–940.

Stobiecki R., Klio za wielką wodą. Polscy historycy w Stanach Zjednoczonych po 1945 r., Warszawa 2017.

W poszukiwaniu innej historii. Antologia tekstów opublikowanych na łamach periodyków Instytutu Literackiego w Paryżu, red. S.M. Nowinowski, R. Stobiecki, Łódź 2015.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism