Aleksander Bocheński wobec działalności i koncepcji Patriotycznego Ruchu Odrodzenia Narodowego

Ariel Orzełek

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2018.1.11

Abstrakt


Działalność Aleksandra Bocheńskiego w Patriotycznym Ruchu Odrodzenia Narodowego była wyrazem jego politycznych koncepcji w latach osiemdziesiątych. Wiązały się one z apologią polityki ekipy gen. Jaruzelskiego oraz podkreślaniem skutków geopolitycznego położenia Polski. Ewolucja stosunku Bocheńskiego do PRON-u była wyrazem jego wzrastającego rozczarowania działaniami władzy w tym czasie.

 

Aleksander Bocheński’s activity in the Patriotic Movement for National Rebirth was an expression of his political concepts in the eighties. They were meant as the apology of policy conducted by Gen. Jaruzelski’s team and emphasised the consequences of geo-political situation of Poland. An evolution of Bocheński’s attitude towards the Movement was provoked by his disappointment with the government’s actions at that time.


Słowa kluczowe


Aleksander Bocheński; geopolityka; Patriotyczny Ruch Odrodzenia Narodowego; Polska Rzeczpospolita Ludowa; publicystyka; realizm polityczny; stan wojenny; geopolitics; Patriotic Movement for National Rebirth; Polish People’s Republic

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Dudek A., Pytel G., Bolesław Piasecki. Próba biografii politycznej, Londyn 1990.

Engelgard J., Bolesław Piasecki 1939–1956, Warszawa 2015.

Gałka B., Konserwatyści w Polsce lat 1935–1939, Toruń 2013.

Lisicka H., Pluralizm światopoglądowy w koncepcjach politycznych PAX, ChSS, PZKS, Wrocław 1991.

Micewski A., Współrządzić czy nie kłamać? PAX i ZNAK w Polsce 1945–1976, Kraków 1981.

Mozgol R., Ryzykowna gra. Jak Aleksander Bocheński przyczynił się do powstania Dziś i Jutro, „Biuletyn Instytutu Pamięci Narodowej” 2007, nr 4, s. 84–92.

Orzełek A., Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego wobec stanu wojennego w Polsce. Dylematy realizmu PAX-owca, w: Letnia Szkoła Historii Najnowszej 2015. Referaty, red. J. Szumski, Ł. Kamiński, Warszawa 2016, s. 103–115.

Orzełek A., Suplement do „Dziejów głupoty”. Publicystyka Aleksandra Bocheńskiego dotycząca powstania warszawskiego, „Koło Historii” 2017, nr 20, s. 153–166.

Tomczyk R., Myśl mocarstwowa. Z dziejów młodego pokolenia II Rzeczypospolitej, Szczecin 2008.

Ujazdowski K.M., Żywotność konserwatyzmu. Idee polityczne Adolfa Bocheńskiego, Warszawa 2005.

Władyka W., Działalność polityczna polskich stronnictw konserwatywnych w latach 1926–1935, Wrocław 1977.

Żebrowski M., Jerzy Giedroyć. Życie przed „Kulturą”, Kraków 2012.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism