Rocznice „rewolucji rosyjskiej” w propagandzie władz sowieckich w latach 1933–1939

Dariusz Jeziorny

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.4.06

Abstrakt


Władze Związku Sowieckiego celebrowały rozmaite rocznice w celach propagandowych. Kolejne obchody rewolucji październikowej służyły reżimowi Józefa Stalina do prezentowania treści istotnych dla jego polityki wewnętrznej i zagranicznej. Artykuł przedstawia propagandę sowiecką z okazji rocznic rewolucji w latach 1933–1939.

The Soviet Union authorities celebrated various anniversaries for propaganda purposes. Successive celebrations of the “October Revolution” served Joseph Stalin’s regime to present the content important for its internal and foreign policy. The article deals with Soviet propaganda on the occasion of the revolution successive anniversaries in 1933–1939.


Słowa kluczowe


Związek Sowiecki; rewolucja rosyjska; propaganda; rocznice rewolucji; Międzynarodówka Komunistyczna; polityka sowiecka w latach 1933–1939; Soviet Union; Russian Revolution; propaganda; revolution’s anniversary; Communist International

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Borsányi G., The Life of the Communist Revolutionary, Béla Kun, New York 1993.

Bullock A., Hitler i Stalin. Żywoty równoległe, t. I, Warszawa 1993.

Firsow F.I., Stalin i Komintiern, „Woprosy Istorii” 1989, № 9, s. 3–19.

Fomitschow W., Organisation und Entwicklung der Aktenführung im Apparat der Komintern. Zusammensetzung und Inhalt der Bestände von Personalakten (am Beispiel des Beständes für Deutschalnd), w: Biographisches Handbuch zur Geschichte der Kommunistischen Internationale, Hrsg. M. Buckmiller, K. Meschkat, Berlin 2007, s. 55–73.

Furet F., Przeszłość pewnego złudzenia. Esej o idei komunistycznej w XX w., tłum. J. Górnicka-Kalinowska, M. Ochab, Warszawa 1996.

Huber P., Das Führungskorps der Komintern. Ein soziobiographischer Querschnitt, w: Biographisches Handbuch zur Geschichte der Kommunistischen Internationale, Hrsg. M. Buckmiller, K. Meschkat, Berlin 2007, s. 195–246.

Huber P., The Moscow Headquarter of the Comintern: Departments, Leading Organs, Soviet Influence and Decision Making, w: Mechanism of Power in the Soviet Union, ed. N.E. Rosenfeldt, B. Jensen, E. Kulavig, London 2000, s. 71–100.

Huber P., Structure of the Moscow Apparatus of the Comintern and Decision-Making, w: International Communism and the Communist International, ed. T. Rees, A. Thorpe, Manchester 1998, s. 41–64.

Jeziorny D., Pakt Ribbentrop-Mołotow – przełom czy kontynuacja w europejskiej polityce Związku Sowieckiego, „Polski Przegląd Stosunków Międzynarodowych” R. II, 2012, s. 151–183.

Jeziorny D., Stosunki pomiędzy Moskwą a Komunistyczną Partią Wielkiej Brytanii (1934– 1936) w świetle dokumentów brytyjskiego wywiadu radiowego, w: Z dziejów Rosji i Polski w XX wieku. Księga dedykowana profesorowi Richardowi Pipesowi, red. H. Kocój, R. Małek, M. Szczerbiński, Gorzów Wlkp. 2006, s. 89–109.

Kalicka F., Problemy jednolitego frontu w międzynarodowym ruchu robotniczym (1933–1935), Warszawa 1962.

Kołakowski L., Główne nurty marksizmu, cz. 2: Rozwój, Warszawa 1989.

Kulikowa G.B., Iz istorii formirowanija kulta licznosti Stalina (A. Barbius i sozdanije biografii „otca narodow” w naczale 1930-ych gg.), „Otieczestwiennaja Istorija” 2006, № 1, s. 98–107.

Materski W., ZSRR wobec kwestii bezpieczeństwa zbiorowego w okresie międzywojennym (Liga Narodów, rozbrojenie, systemy regionalne), „Studia z Dziejów ZSRR i Europy Środkowej” 1980, t. XVI, s. 124–131.

McDermott K., Stalin and the Comintern during the „Third Period”, 1928–1933, „European History Review” 1995, vol. XXV, no. 3, s. 409–429.

McDermott K., Agnew J., The Comintern. A History of International Communism from Lenin to Stalin, Basingstoke 1996.

McMeekin S.A., Münzenberg. Rise and Fall of a Communist Tycoon, 1917–1940, Ph.D. University of California, Berkeley 2001, http://proquest.umi.com (dostęp: 3 IV 2009).

Mieltiuchow M., Sowietsko-polskije wojny, izd. 2, Moskwa 2004.

Morgan K., Harry Pollitt, Manchester 1993.

Steiner Z., The Soviet Commissariat of Foreign Affairs and the Czechoslovakian Crisis in 1938: New Material from Soviet Archives, „The Historical Journal” 1999, vol. XLII, no. 3, s. 751–779.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism