Japonia wobec rewolucji bolszewickiej w Rosji, 1917–1922

Jakub Polit

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.4.03

Abstrakt


Celem Japonii, jako jedynego alianckiego mocarstwa, nie była stabilizacja polityczna Rosji czy zmiana jej reżimu, ale osłabienie tego państwa i okrojenie go na Dalekim Wschodzie. Dążeniom tym sprzeciwiali się pozostali alianci, głównie Amerykanie i Brytyjczycy, co spowodowało fiasko japońskiej interwencji na Syberii.

Japan was the only allied power that did not want political stability in Russia or a change of its regime, but weakening of this state and to eat into its territory in the Far East. Those aims were opposed by other allies, especially the Americans and the British, and in consequence this led to the failure of a Japanese intervention in Siberia.


Słowa kluczowe


Japonia; rewolucja bolszewicka; polityka zagraniczna; interwencja na Syberii; Japan; Bolshevik revolution; foreign policy; intervention in Siberia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Asada M., A History of East Chinese Railway, Nagoya 2012.

Asada S., From Mahan to Pearl Harbor. The Imperial Japanese Navy and the United States, Annapolis 2006.

Berton P., A New Russo-Japanese Alliance? Diplomacy in the Far East during World War I, „Acta Slavica Japonica” 1993, vol. XI, s. 57–78.

Berton P., Russo-Japanese Relations 1905–1917. From Enemy to Allies, London 2011.

Burdick Ch.B., The Japanese Siege of Tsingtao, Hamden (Conn.) 1976.

Burkman T.W., Japan and the League of Nations. Empire and the World Order, 1914–1938, Honolulu 2008.

Carley M.J., The Origins of French Intervention in the Russian Civil War, January-May 1918: a Reappraisal, „The Journal of Modern History”, IX 1976, no. 3, s. 413–439.

Dickinson F.R., War and National Reinvention. Japan in Great War, 1914–1919, Cambridge (Mass.) 2001.

Dickinson F.R., World War I and the Triumph of a New Japan, 1919–1930, Cambridge (Mass.) 2013.

Dmochowski T., Interwencja mocarstw na Syberii i Dalekim Wschodzie (1918–1922), Toruń 1999.

Ejdus Ch.T., Japonia między wojnami, tłum. E. Wojzbun, J. Jungraw, Warszawa 1950.

Ejdus Ch.T., Ocerki novoj i novejsej istorii Japonii, Moskwa 1955.

Galperin A., Anglo-japonskij sojuz, Moskwa 1947.

Graves W.S., America’s Siberian Adventure, 1918–1920, New York 1931.

Gutman A.I., Wiswell E.L., Pierce R.A., The Destruction of Nikolaevsk-on Amur. An Episode of Russian Civil War in the Far East, 1920, Kingston (Ont.) 1993.

Hanihara M., Japan’s Enters the World Arena (1900–1924), w: These Eventful Years. The Twentieth Century in the Making. As Told by Many of Its Masters, vol. I, London–New York 1924, s. 657–672.

Hard W., Raymond Robins Own Story, New York 1920.

Hata I., Continental Expansion, w: The Cambridge History of Japan, ed. P. Duus, vol. VI: The Twentieth Century, Cambridge 1997, s. 271–314.

Hošek M., The Hailar Incident: The Nadir of Troubled Relations between the Czechoslovak Legionnaires and the Japanese Army, April 1920, „Acta Slavica Iaponica” 2011, vol. XXIX, s. 103–122.

Hosoya Ch., Japan’s Policies toward Russia, w: Japan’s Foreign Policy, 1868–1941. A Research Guide, ed. J.W. Morley, New York–London 1974, s. 340–406.

Hosoya Ch., Origin of the Siberian Intervention, 1917–1918, „Annals of Hitotsubashi Academy” 1958, vol. IX, s. 91–108.

Humphrey C., The Moral Authority of the Past in Post-Socialist Mongolia, „Religion, State and Society” 1992, vol. XX, no. 3–4, s. 375–389.

Humphreys L.A., The Way of the Heavenly Sword. The Japanese Army in the 1920s, Stanford (Calif.) 1995.

Hunt M.H., The Making of Special Relationships. The United States and China to 1914, New York 1983.

Ikle F.N., German-Japanese Peace Negotiations during World war One, „American Historical Review”, X 1965, vol. LXXI, no. 1, s. 62–76.

Isono F., The Mongolian Revolution of 1921, „Modern Asian Studies” 1976, vol. X, no. 3, s. 375–394.

Kajdański E., Korytarz. Burzliwe dzieje Kolei Wschodniochińskiej, 1898–1998, Warszawa 2000.

Kajima M., The Emergence of Japan as a Word Power 1896–1925, Tokyo 1968.

Kennan G.F., Soviet-American Relations 1917–1920, vol. II: The Decision to Intervene, Princeton (NJ) 1958.

Ku D., Korea under Colonialism. The March First Movement and Anglo-Japanese Relations, Seoul 1985.

Materski W., Bolszewicy i samuraje. Walka dyplomatyczna i zbrojna o rosyjski Daleki Wschód (1917–1925), Warszawa 1990.

Miller E.S., War Plan Orange. The U.S. Strategy to Defeat Japan, 1897–1945, Ann Arbor 1991.

Morley J.W., The Japanese Thrust into Siberia, 1918, New York 1957.

Morton W.F., Tanaka Giichi and Japan’s China Policy, New York 1980.

Naraoka S., Japan First World War-Era Diplomacy, 1914–15, w: Japan and the Great War, ed. O. Frattolillo, A. Best, Folkestone 2015, s. 36–51.

Ono K., The Siberian Intervention and Japanese Society, w: Japan and the Great War, ed. O. Frattolillo, A. Best, Folkestone 2015, s. 93–116.

Pipes R., Piotr Struwe. Liberał na prawicy 1905–1944, t. II, Warszawa 2016.

Polit J., Japonia, Anglosasi i interwencja na Syberii 1917–1925, „Arcana” 1999, nr 26, s. 168–181.

Polit J., Odwrót znad Pacyfiku? Wielka Brytania wobec Dalekiego Wschodu, 1914–1922, Kraków 1999.

Polit J., Rozpad sojuszu brytyjsko-japońskiego po pierwszej wojnie światowej, „Studia Historyczne” R. XL, 1997, z. 4 (159), s. 505–518.

Polit J., Wojny chińskich warlordów 1916–1928, Tarnowskie Góry–Zabrze 2017.

Price E.B., The Russo-Japanese Treaties 1907–1916 Concerning Manchuria and Mongolia, Baltimore 1931.

Renouvin P., La question d’Extrême-Orient, 1840–1940, Paris 1946.

Rojek W., Ekspansja mocarstw w Chinach i ich wpływ na rozwój stosunków międzynarodowych w latach 1895–1914, Kraków 1994.

Roskill S., Hankey. Man of Secrets, vol. I: 1877–1918, London 1970.

Rothwell W.H., The British Government and the Japanese Military Assistance, 1914–1918, „History” 1971, vol. LVI, s. 35–45.

Shao H.P., From Twenty one Demands to the Sino-Japanese Military Agreements, 1915–1918. Ambivalent Relations, w: China and Japan. A Search for Balance Since World War I, ed. A.D. Coox, H. Conroy, Santa Barbara (Calif.) 1978, s. 35–58.

Shillony B.A., Revolt in Japan. The Young Officers and the February 26 Incident, Princeton (NJ) 1973.

These Eventful Years. The Twentieth Century in the Making. As Told by Many of Its Masters, London–New York 1924.

Trani E.P., Woodrow Wilson and the Decision to Intervene in Russia: A Reconsideration, „The Journal of Modern History”, IX 1976, vol. XLVIII, no. 3, s. 440–461.

Unterberger B.M., America’s Siberian Expedition, 1918–1920, Durham 1956.

White J.A., The Siberian Intervention, Princeton (NJ) 1950.

Wilson M.G., Kita Ikki’s Theory of Revolution, „The Journal of Asian Studies”, XI 1966, vol. XXVI, no. 1, s. 89–99.

Woodward D.R., The British Government and Japanese Intervention in Russia during World War I, „Journal of Modern History”, XII 1974, vol. XLVI, no. 4, s. 663–685.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism