Strategie i metody przekazywania francuskiej opinii publicznej relacji o terrorze stalinowskim za żelazną kurtyną na przykładzie procesów sądowych z lat 1949–1952

Anna Maria Jackowska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.3.06

Abstrakt


We Francji w początkach zimnej wojny sala sądowa stała się miejscem debat, podczas których dyskutowano o rzeczywistej naturze reżimów za żelazną kurtyną. W niniejszym tekście starano się wyjaśnić, dlaczego tak się stało i omówiono kolejne procesy wytaczane francuskim komunistom przede wszystkim w celu poruszenia opinii publicznej. Próbowano również wskazać, czemu i w jaki sposób jedni spośród skarżących zdołali osiągnąć swoje cele, a inni nie.

In France, at the early stage of the Cold War, the courtroom became a forum of debates about the real nature of regimes behind the Iron Curtain. The author seeks to explain the reasons for this phenomenon and discusses successive lawsuits brought against French communists mainly to touch the general public. Attempts have also been made to explain why some of the accused were able to reach their objectives while others failed.


Słowa kluczowe


Francja; zimna wojna; komunizm; emigracja; procesy; France; Cold War; emigration; trials

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Affaires, scandales et grandes causes. De Socrate à Pinochet, ed. L. Boltanski et al., Paris 2007.

Beevor A., Cooper A., Paryż wyzwolony, tłum. J. Małecki, Kraków 2015.

Boysson E., Georges Izard. Avocat de la liberté, Paris 2003.

Ciechanowski J., Pułkownik Kowalewski kontakty z władzami niemieckimi w czasie wojny, „Zeszyty Historyczne” 2003, nr 144, s. 52–88.

Genevée F., Le PCF et la Justice. Des origines, aux années cinquante, organisation, conceptions, militants et avocats communistes face aux normes juridiques, Clermont-Ferrand 2006.

Goetschel P., Toucheboeuf B., La IVe République. La France de la Libération à 1958, Paris 2004.

Grémion P., Konspiracja wolności. Kongres Wolności Kultury w Paryżu (1950–1975), Warszawa 2004.

Jarosz D., Pasztor M., Robineau, Bassaler i inni. Z dziejów stosunków polsko-francuskich w latach 1948–1953, Toruń 2001.

Jaudel E., L’aveuglement, l’affaire Kravchenko, Paris 2003.

Kern G., The Kravchenko Case. One Man’s War on Stalin, New York 2007.

Kruszyński M., Ambasada w Moskwie 1920–1939, Warszawa 2010.

Le temps de la guerre froide. Du rideau de fer à l’effondrement du communisme, éd. M. Winock, Paris 1994.

Malaurie G., Terrée E., L’affaire Kravchenko. Paris 1949, le Goulag en correctionnelle, Paris 1991.

Mastny V., Stalin i zimna wojna. Sowieckie poczucie zagrożenia, tłum. M. Werner, Warszawa 2006.

Mikołajczyk M., Polityka Francji wobec ZSRR w latach 1944–1955, Poznań 2004.

Ory P., Les collaborateurs 1940–1945, Paris 1976.

Puyssier M., L’affaire Kravchenko. Etre avocat et communiste en France dans l’après guerre, mémoire de maîtrise sous la direction de Yoléne Dilas, Université Paris X, 2000 (rkps dostępny w Institut d’Histoire du Temps Présent w Paryżu).

Raymond J., Georges Izard, w: Dictionnaire du mouvement ouvrier Français, éd. J. Maitron, Quatrième partie, 1914–1939, vol. XXXII: Hud à Kwa, Paris 1988, s. 90–91.

Rigoulot P., Les Paupières lourdes. Les Français face au goulag. Aveuglement et indignations, Paris 1991.

Rioux J., L’affaire Kravchenko, w: Stalin à Paris, red. N. Dioujeva, F. Georges, Paris 1992, s. 151–153.

Scammell M., Koestler. The Indispensable Intellectual, London 2009.

Todd A., Albert Camus. Biografia, Warszawa 2009.

Wall I., L’influence américaine sur la politique française 1945–1954, Paris 1989.

Wiaderny B., Niechciana kolaboracja. Polscy politycy i nazistowskie Niemcy w lipcu 1940 r., „Zeszyty Historyczne” 2002, nr 142, s. 131–140.

Wiaderny B., Pułkownik Kowalewski w Lizbonie – dwa epizody, „Zeszyty Historyczne” 2003, nr 144, s. 88–102.

Wieder T., La Commision Internationale contre le regime concentrationnaire 1949–1959, rescapés des camps nazis combattent les camps de concentration, praca magisterska, mps, Paris 2002 (dostępna w Bibliotece École Normale Supérieure d’Ulm w Paryżu).

Winock M., Le siècle des intellectuels, Paris 1999.

Ziaja L., Jan Kowalewski, PSB, t. XIV, Wrocław 1968–1969, s. 524–525.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism