Wołyński klucz do niepodległości. Bitwa pod Kostiuchnówką 4–6 lipca 1916 roku i pamięć o niej

Przemysław Waingertner

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/DN.2017.2.04

Abstrakt


Bitwa pod Kostiuchnówką stoczona w dniach 4–6 VII 1916 r. na Wołyniu przez trzy Brygady Legionów Polskich z przeważającymi siłami rosyjskimi, uczestniczącymi w ofensywie Brusiłowa, przyczyniła się do umiędzynarodowienia sprawy polskiej w latach I wojny światowej, a w konsekwencji – odzyskania przez Polskę niepodległości. Przebieg bitwy i jej polityczne konsekwencje w postaci Aktu 5 listopada, zapowiadającego utworzenie Królestwa Polskiego, zostały zaprezentowane w oparciu o pamiętniki, wspomnienia, dzienniki i inne dokumenty z epoki oraz dotychczasowe ustalenia literatury przedmiotu.

 

The Battle of Kostiuchnówka (Kostyukhnivka, in modern Ukraine) fought on 4–6 July 1916 in Volhynia by three Brigades of the Polish Legions with the prevailing Rus sian forces taking part in the Brusilov Offensive contributed to the internalisation of the Polish cause during the First World War, and in consequence – to the regaining of independ ence by Poland. The course of the battle and its political outcomes in the form of the Act of 5th November, announcing the formation of Polish Kingdom, were presented on the basis of memoirs, journals, diaries and other documents of the period as well as the literature on the subject.


Słowa kluczowe


Legiony Polskie; I wojna światowa; polski czyn zbrojny w latach I wojny światowej; bitwa pod Kostiuchnówką

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Czerep S., II Brygada Legionów Polskich, Warszawa 1991. Czerep S., Kostiuchnówka 1916, Warszawa 1994.

Klimecki M., Klimczak W., Legiony Polskie, Warszawa 1990.

Klimecki M., Pod rozkazami Piłsudskiego. Bitwa pod Kostiuchnówką 4–6 lipca 1916 r., Warszawa 1990.

Milewska W., Nowak J.T., Zientara M., Legiony Polskie 1914–1918. Zarys historii militarnej i politycznej, Kraków 1998.

Na szlaku bojowym z I Brygadą Legionów Polskich. Pamiętnik Wilhelma Wilczyńskiego, wstęp i oprac. A. Jędrzejewska, P. Waingertner, Warszawa–Bełchatów 2012.

Waingertner P., Kostiuchnówka 1916. Największa polska bitwa I wojny światowej, Łódź 2011.

Walak M., Niepodległością naznaczeni. Z dziejów powstania i walk III Brygady Legionów Polskich 1915–1917, Warszawa–Bełchatów 2010.

Wrzosek M., Polski czyn zbrojny podczas pierwszej wojny światowej 1914–1918, Warszawa 1990.


Refbacks

  • There are currently no refbacks.

Partnerzy platformy czasopism