Zespół redakcyjny

Redaktorzy

  1. Koordynator OJS Grzegorz Kopcewicz, Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Polska
  2. Daniel Boćkowski, Instytut Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN w Warszawie, Polska
  3. Marcin Szcześniak


Partnerzy platformy czasopism