Przywrócić nowotestamentowy List św. Judy współczesnej biblistyce i dydaktyce biblijnej. Refleksji kilka nad opracowaniem: K. Wojciechowska, M. Rosik, Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy, Warszawa: ChAT, 2020, ss. 460 20

Dariusz Kotecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2021.005

Abstrakt


Autor artykułu na kanwie opracowania K. Wojciechowskiej i M. Rosika, Oczekując miłosierdzia. Komentarz strukturalny do Listu św. Judy (Wydawnictwo Naukowe ChAT, Warszawa 2020), odpowiada na pytanie: czy są przesłanki, aby krótki, zawierający zaledwie 25 wierszy, List św. Judy z Nowego Testamentu, przywrócić zarówno biblistyce, teologii oraz dydaktyce biblijnej, w tym duszpasterstwu biblijnemu. Odpowiedź jest pozytywna, ponieważ temu listowi towarzyszy: 1) zbyt małe zainteresowanie w samej biblistyce; 2) prawie całkowita jego nieobecność w dydaktyce, jak i duszpasterstwie biblijnym; 3) niedocenienie jego danych teologicznych w samej teologii, zwłaszcza w chrystologii i soteriologii; 4) skupienie się na stronie parenetycznej tego tekstu, a nie na teologii; 5) częste pomijanie w opracowaniach na temat teologii pierwszych wieków wykorzystywania literatury pozabiblijnej (przykładem takiego wykorzystania jest właśnie List św. Judy).


Słowa kluczowe


List Judy; apokryfy; chrystologia; soteriologia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bauckham R., Jude, 2 Peter, WBC 50, Waco 1983.

Bauckham R., Jude, Epistle of: w: The Anchor Bible Dictionary, v. 3, red. D.N. Freedmann, New York 1992; s. 1098-1103.

Bauckham R., Jude, w: The Harper Collins Bible Commentary, red. J.L. Mays, San Francisco 2000, s. 1184-1186.

Bauckham R., Jesus and the God of Israel. God Crucified and Other Studies on the New Testament’s Christology of Divine Identity, Grand Rapids – Cambridge 2008.

Gathercole S.J., The Preexistent Son. Recovering the Christologies of Matthew, Mark, and Luke, Grand Rapids – Cambridge 2006.

Green G.L., Jude and 2 Peter, Grand Rapids 2013.

Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich przekład i redakcją R. Rubinkiewicz, RSB 4, Warszawa 1999.

Kotecki D., Jezus a Bóg Izraela w Apokalipsie św. Jana, Scripta Theologica Thoruniensia 27, Toruń 2013.

Tilling Ch., Paul’s Divine Christology, Grand Rapids – Cambridge 2012.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism