Bezbożni bluźniercy w Liście Judy

Zdzisław Józef Żywica

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2020.023

Abstrakt


W zaprezentowanym studium Autor daje odpowiedź na następujące pytania. Kim są owi jacyś ludzie, którzy przeniknęli do wspólnoty Kościoła Adresatów? Jakie ich nadużycia piętnuje Juda oraz dlaczego właśnie te czynią ich bezbożnymi? Zatem, jak rozumie on sam bezbożność skoro w tak jaskrawo złym świetle stawia tych ludzi? Bezbożnicy to szydercy czasów ostatecznych. Cechują się pychą, zuchwałością, niedowiarstwem, nieposłuszeństwem, rozpustą, impertynencją, arogancją, zazdrością, chciwością, cynizmem, jałowością i nieużytecznością, choć cały czas trwają formalnie we wspólnocie Kościoła. Tak postępując bluźnią oni Bogu Jedynemu Władcy i Panu Jezusowi Chrystusowi, ponieważ przyjętym stylem życia dowodzą, że w rzeczywistości odrzucili łaskę zbawienia ofiarowaną im w przekazanej przez Apostołów wierze, w konsekwencji czego, sami skazują się na surowy sąd i karę potępienia wiecznego, zapisaną od wieków dla takich właśnie ludzi, ponieważ tego wymaga sprawiedliwość Boża (w. 4.7.17-18).


Słowa kluczowe


wiara; zbawienie; pycha; nieposłuszeństwo; rozpusta; jałowość; bezbożnictwo; sąd; kara

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Apokryfy Starego Testamentu, R. Rubinkiewicz (red.), Warszawa 199.

Benton J., Fałszywi nauczyciele. List Judy, tł. E. Modnicka, Włocławek 2000.

Bartnicki R., Walka z herezjami (List św. Judy), w: Ewangelia św. Jana. Listy Powszechne. Apokalipsa (Wprowadzenie w Myśl i Wezwanie Ksiąg Biblijnych 10), Warszawa 1992.

Keener C.S., Komentarz historyczno-kulturowy do Nowego Testamentu. List św. Judy, Warszawa 2000.

Michel O., Mimnēskomai. Theologisches Wörterbuch zum Neuen Testament (hersg. G. Kittel), Bd IV, Stuttgart 1990.

Mickiewicz F., List św. Judy. Drugi List św. Piotra. Nowy Komentarz Biblijny. Nowy Testament XVIII, Częstochowa 2018.

Neyrey J.H., List św. Judy, w: Katolicki komentarz biblijny, R.E Brown, J.A. Fitzmyer, R.E. Murphy (red.), Warszawa 2001.

Popowski R., Wielki słownik grecko-polski Nowego Testamentu, Warszawa 19952.

Reymond P., List św. Judy Apostoła, w: Międzynarodowy Komentarz do Pisma Świętego. Komentarz katolicki i ekumeniczny na XXI wiek, W.R. Farmer (red.), Warszawa 2000.

Schelkle K.H., Der Judasbrief, Herders Theologischer Kommentar zum Neuen Testament. Sonderausgabe, Freiburg-Basel-Wien 2002.

Szojda D., List św. Judy, w: Wstęp do Nowego Testament, R. Rubinkiewicz (red.), Poznań 1996.

The Babylonian Talmud I-XXXV, I. Epstein (ed.), London 1932–1952.

The Mishnah, H. Danby (ed.), Oxford 1933–972.

The Tosefta I-VI, J. Neusner (ed.), New York 1979.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism