For and Against. Bible on the State

Michał Wojciechowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2020.005

Abstrakt


Za i przeciw. Biblia o państwie

Z początku Izraelici wiele oczekiwali od nowo wprowadzonej władzy królewskiej i próbowali ją uzasadnić teologicznie poprzez królewską ideologię mesjańską. Postępowanie królów doprowadziło jednak do rozczarowania i krytyki. Żyjąc pod rządami rodzimymi autorzy biblijni formułowali zasady dobrych rządów, a czasem krytykowali występnych królów. Potem, pod rządami obcymi, pytali czy się im podporządkować, czy też walczyć z nimi; w księgach biblijnych można znaleźć obie odpowiedzi, zależnie od postawy obcych wobec religii żydowskiej. Nowy Testament respektuje państwo i potwierdza obowiązki poddanych, w tym płacenie podatków. Jeśli jednak władza państwowa sprzeciwia się Bogu, musi być potępiona (jak w Apokalipsie św. Jana).


Słowa kluczowe


Biblia; państwo; podatki; władza; naród; Izrael starożytny; ideologia królewska

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Abir Peter, Bible and the State. A View from the Apocalypse of John, Bible Bhashyam 31/1, 2005, pp. 38-67.

Bammel Ernst, C.F.D. Moule (ed.), Jesus in the Politics of His Day, CUP, Cambridge. 1984.

Barrett Charles K., The New Testament Doctrine of Church and State, in: New Testament Essays, SPCK, London 1972.

Bauckham Richard, The Bible in Politics: How to Read the Bible Politically, 2nd ed., SPCK, London 2010.

Bedriñán Claudio, La dimensión socio-política del mensaje teológico del Apocalipsis, Pontificia Università Gregoriana, Roma 1996.

Brett Mark G., Nationalism and the Hebrew Bible, in: John W. Rogerson (ed.), The Bible in Ethics: The Second Sheffield Colloquium, Journal for the study of the Old Testament Supplement Series 207, Sheffield University Press, Sheffield 1995, pp. 136-163.

Bryan Christopher, Render to Caesar. Jesus, the Early Church, and the Roman Superpower, OUP, Oxford 2005.

Carter Warren, The Roman Empire and the New Testament: An Essential Guide, Abington, Nashville 2006.

Cullmann Oscar, The State in the New Testament, SCM, London 1963.

Gombel Heinrich, Die Fabel „Vom Magen und seinen Glieder” in der Weltliteratur (mit besonderer Berücksichtigung der romanischen Fabelliteratur), Max Niemeyer, Halle 1934.

Goodblatt David, Elements of Ancient Jewish Nationalism, CUP, Cambridge 2006.

Horsley Richard A. (ed.), Paul and the Roman Imperial Order, Trinity Press, Harrisburg 2004.

Horsley Richard A., Jesus and the Spiral of Violence. Popular Jewish Resistance in Roman Palestine, Harper and Row, San Francisco 1987.

Houston Walter, Contending for Justice. Ideologies and Theologies of Social Justice in the Old Testament, T&T Clark, London 2008.

Kim Seyoon, Christ and Caesar, Eerdmans, Grand Rapids 2008.

McConville J. Gordon, God and Earthly Power, T&T Clark, London 2008.

McVay John K., The Human Body as Social and Political Metaphor in Stoic Literature and Early Christian Writers, Bulletin of the American Society of Papyrologists 37/1-4, 2000, pp. 135-147.

Monera Arnold T., The Christian’s Relationship to the State according to the New Testament: Conformity or Non-Conformity, Asia Journal of Theology 19/1, 2005, pp. 106-142.

Müller Reinhard, Königtum und Gotterherrschaft. Untersuchungen zur alt¬testament¬lichen Monarchie¬kritik, Forschungen zum Alten Testament 2/3, Mohr Siebeck, Tübingen 2004.

O’Donovan Oliver, The Political Thought of the Book of Revelation, Tyndale Bulletin 37, 1986, pp. 61-94.

Oswald Wolfgang, Staatstheorie im Alten Israel: Der politische Diskurs im Pentateuch und in den Geschichtsbüchern des Alten Testaments, Kohlhammer, Stuttgart 2009.

Peil Dietmar, Der Streit der Glieder mit dem Magen. Studien zur Überlieferungs- und Deutungsgeschichte der Fabel des Menenius Agrippa von der Antike bis ins 20. Jahrhundert, Peter Lang, Frankfurt 1985.

Pilgrim Walter E., Uneasy Neighbors. Church and State in the New Testament, Overtures to Biblical Theology, Fortress, Minneapolis 1999.

Pohle Lutz (ed.), Die Christen und der Staat nach Römer 13, Matthias-Grünewald-Verlag, Mainz 1984.

Porter Stanley E.; C. Long Westfall (ed.), Empire in the New Testament, New Testament Study Series 10, McMaster Divinity College Press, Hamilton (Ontario) 2011.

Schrage Wolfgang, Die Christen und der Staat im Neuen Testament, G. Mohn, Gütersloh 1971.

Schüssler Fiorenza Elisabeth, Religion und Politik in der Offenbarung des Johannes, in: Biblische Randbemerkungen, Fs. Rudolf Schnackenburg, Echter, Würzburg 1974, pp. 261-272.

Söding Thomas, Heilig, heilig, heilig. Zur politischen Theologie der Johannes-Apokalypse, ZThK 96/1, 1999, pp. 49-76.

Winn Adam (ed.), An Introduction to Empire in the New Testament, SBL, Atlanta 2016.

Wojciechowski Michał, Moral Teaching of 1 and 2 Maccabees, Polish Journal of Biblical Research 6/1, 2007, 65-75.

Wojciechowski Michał, Biblia o państwie, WAM, Kraków 2008.

Wojciechowski Michał, Biblijne oceny instytucji państwa, in: Politologia w chrześcijańskiej myśli społeczno-politycznej, Forum Politologiczne 14, UWM, Olsztyn 2012, pp. 17-37; with some changes: Wojciechowski Michał, Nauka Biblii o państwie a koncepcja państwa opiekuńczego, in: Państwo opiekuńcze a chrześcijaństwo, Pafere, Warszawa 2013, pp. 19-35.

Wojciechowski Michał, To Fight or not to Fight? Various Answers to the Foreign Political Power in the Greek Books of the Old Testament, Biblische Notizen, Nr. 161, 2014, 37-51.

Yarbro Collins Adele, The Political Perspective of the Revelation of John, Journal of Biblical Literature 96, 1977, pp. 241-256.

Załęski Jan, Chrześcijanin wobec władzy świeckiej według Rz 13, 1-7 i 1 P 2, 13-17, ATK, Warszawa 1996.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism