Gerald O’Collins, Revelation. Towards a Christian Interpretation of God’s Self-Revelation in Jesus Christ, Oxford University Press, Oxford 2016, ss. 247, ISBN 978-0-19-108700-3.

Łukasz Bergel

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2019.010

Abstrakt


Recenzja książki pt. Revelation. Towards a Christian Interpretation of God’s Self-Revelation in Jesus Christ autorstwa Geralda O’Collinsa.

Słowa kluczowe


Gerald O’Collins; Boże Objawienie; samoobjawienie Boga

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Downing, F.G, Objawienie, w: Słownik hermeneutyki biblijnej, red. R.J. Coggins, J.L. Houlden, tłum. B. Widła, Warszawa 2005.

Jan Paweł II, Homilia na rozpoczęcie pontyfikatu [The Homily of His Holiness John Paul II for the Inauguration of his Pontificate] (1978).

Sobór Watykański II, Deklaracja o stosunku Kościoła do religii niechrześcijańskich Nostra Aetate [The Declaration on the Relation of the Church with Non-Christian Religions - Nostra Aetate] (1965).

Sobór Watykański II, Konstytucja dogmatyczna o Objawieniu Bożym Dei Verbum [The Dogmatic Constitution on Divine Revelation - Dei Verbum] (1965).

Sobór Watykański II, Konstytucja duszpasterska o Kościele w świecie współczesnym Gaudium et spes [The Pastoral Constitution on the Church in the Modern World – Gaudium et spes] (1965).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism