Judaism and Human Sexuality

Waldemar Szczerbiński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2019.006

Abstrakt


Judaizm wobec seksualności człowieka

Punktem wyjścia w religii żydowskiej dla wszelkich rozważań na temat ciała, a co za tym idzie także seksualności, jest biblijny obraz człowieka jako „imago Dei”. Stąd w judaizmie nie występują jakiekolwiek formy dualizmu, w którym widoczne byłyby aporie między tym, co cielesne, a tym, co duchowe. Judaizm uczy, że człowiek jest przede wszystkim stworzony na obraz i podobieństwo Boga, a przy tym jest z natury bytem obdarzonym określoną płcią. Jako taki wchodzi w relacje zarówno ze Stwórcą, jak i z innymi istotami ludzkimi. Stąd w judaizmie istnieje związek między ludzką seksualnością a ludzką społecznością, a te wymiary z kolei mają swoje odniesienie do Boga. Trzy wymiary ludzkiej egzystencji (human sexuality, human sociality, human sanctity) wzajemnie się warunkują. W religii żydowskiej wyraźnie widać, że sfera płciowa człowieka przeszła drogę uspołecznienia i spirytualizacji. Halacha – prawo żydowskie reguluje życie Żyda tak szczegółowo i w taki sposób, że niekiedy trudno rozgraniczyć dziedzinę religijną od świeckiej, duchową od cielesnej, transcendentną od immanentnej. Wszystko ma swoje odniesienie do Boga. W judaizmie cały człowiek, a nie tylko jakaś jego część jest dobra. W prezentowanym artykule zostało ukazane nauczanie judaizmu na temat seksualności człowieka w świetle tradycyjnych źródeł judaizmu: Tory, Talmudu i kodeksów prawa żydowskiego.


Słowa kluczowe


judaizm; człowiek; ciało; płeć; seksualność; kobieta; mężczyzna

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Atlas S., Netivim Be-Mishpat Ha'Ivri, New York 1978.

Biale D., Eros: Sex and Body, w: Contemporary Jewish Religious Thought, A.A. Cohen, P. Mendes-Flohr (red.), New York–London 1988, s. 177–182.

Biale R., Women and Jewish Law: An Exploration of Women's Issues in Halakhic Sources, New York 1984.

Epstein L., Sex Love and Custom in Judaism, New York 1948.

Feldman D.M., Birth Control in Jewish Law, New York 1968.

Gordis R., The Song of Songs and Lamentations, New York 1974.

Hegel G.W.F., Phenomenology of Spirit, Oxford 1977.

Kaufman M., Love, Marriage, and Family in Jewish Law and Tradition, Northvale 1992.

Lamm M., The Jewish Way in Love and Marriage, San Francisco 1980.

Majmonides M., Guide of the Perplexed, 3,49, Chicago 1963.

Moore K.L., The Developing Human, Philadelphia 1977.

Patai R., Sex and Family in the Bible and the Middle East, Garden City 1959.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu, Edycja Świętego Pawła, Częstochowa 2009.

Platon, Uczta, Warszawa 2012.

Podeszwa P., Szczerbiński W., Co warto wiedzieć o judaizmie, Poznań 2018.

Reider J, Deuteronomy with Commentary, Philadelphia 1948.

Rzadkowolska M., Kobieta żydowska, kobieta czytająca, s. 2, w: http://rcin.org.pl/Content/56551/WA248_68659_P-I-2795_rzadkowol-kobieta.pdf (data dostępu: 12.09.2018).

Szczerbiński W., Rozumienie ciała w teologii i filozofii judaizmu, w: Caritas in veritate, M. Antoniewicz (red.), Poznań 2010, s. 83–96.

Talmud, The Sefaria Library w: https://www.sefaria.org/texts (data dostępu: 10.06.2019).

Werblowsky R.J.Z., Jeseph Karo: Lawyer and Mistic, Oxford 1962.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism