Book review: Barbara Strzałkowska, The Book of Proverbs 1–9 in the Septuagint. The Analysis of “Additions” and “Gaps” in Comparison with the Masoretic Text (MT) in Light of Ancient Textual Evidence. Dissertations and Biblical Studies 48, Warszawa 2017

Dariusz Kotecki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.025

Abstrakt


Recenzja: Barbara Strzałkowska, Księga Przysłów 1–9 w Septuagincie. Analiza „dodatków” i „braków” w zestawieniu z testem Masoreckim w świetle starożytnych świadectw tekstualnych, Rozprawy i Studia Biblijne 48, Warszawa 2017, ss. 662

Słowa kluczowe


Księga Przysłów; Septuaginta; dodatki; braki; Tekst Masorecki

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Cox, C.E., “The Historical, Social, and Literary Context of Old Greek Job,” in: XII Congress of the International Organisation for Septuagint and Cognate Studies, Leiden 2004, ed. M.K.H. Peters, SBL. SCSt. Septuagint Research 54, Atlanta 2006, pp. 105-116.

Metzger, B.M., The Text of the New Testament. Its Transmission, Corruption, and Restoration, Oxford 1992.

Schökel Alonso L., Lindez Vilchez J., Proverbios, Madrid 1984.

Tronina, A., “Tekst Pisma Świętego,” in: Wstęp ogólny do Pisma Świętego, ed. J. Szlaga, Poznań-Warszawa 1986, pp. 150-183.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism