Still a Neglected Ending: The Grace Benediction of Ephesians 6:24 within the Letter Closing of Ephesians

Aaron Sherwood

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.020

Abstrakt


Wciąż pomijane zakończenie: Błogosławieństwo z Listu do Efezjan 6:24 w zakończeniu Listu

Stosując model J. Weima dotyczący formuł końcowych listów św. Pawła w odniesieniu do zakończenia Listu do Efezjan, autor artykułu zauważa, że występujące na końcu błogosławieństwo upraszające łaskę (6,24) odzwierciedla główne zagadnienia zasadniczej części listu. Owo błogosławieństwo jest wprawdzie typowym elementem zakończenia listu Pawłowego, ale zostało sformułowane przy użyciu nietypowych elementów. Wszystko po to, by pośrednio – choć tym dosadniej – zmotywować odbiorców, dając im do zrozumienia, że oni faktycznie mogą żyć jako Chrystocentryczny Lud Boży, jeśli tylko przyjmą nauczanie Pawła.


Słowa kluczowe


błogosławieństwo upraszające łaskę; Efezjanie; List do Efezjan (6,24); fikcyjny powód; formuła końcowa listu

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Arnold, Clinton E. The Colossian Syncretism: The Interface between Christianity and Folk Religion at Colossae. WUNT 2/77. Grand Rapids: Baker, 1995.

Arnold, Clinton E. Ephesians. Zondervan Exegetical Commentary on the New Testament 10. Grand Rapids: Zondervan, 2010.

Best, Ernest. A Critical and Exegetical Commentary on Ephesians. ICC. Edinburgh: T&T Clark, 1998.

Briones, David E. Paul’s Financial Policy: A Socio-Theological Approach. LNTS 494. New York: T&T Clark, 2013.

Bruce, F.F. The Epistles to the Colossians, to Philemon and to the Ephesians. NIBCNT. Grand Rapids: Eerdmans, 1984.

Hoehner, Harold W. Ephesians: An Exegetical Commentary. Grand Rapids: Baker, 2001.

Kitchen, Martin. Ephesians. New Testament Readings. London: Routledge, 1994.

Kreitzer, L. Joseph. The Epistle to the Ephesians. Epworth; London: Epworth, 1997.

Larkin, W.J. Ephesians: A Handbook on the Greek Text. Baylor Handbook on the Greek New Testament. Waco: Baylor University Press, 2009.

Lincoln, Andrew T. Ephesians. WB 42. Dallas: Word, 1991.

Lindemann, Andreas Zurich. Der Epheserbrief. ZBK. Zurich: Theologischer, 1985.

MacDonald, Margaret Y. Colossians and Ephesians. SP. Collegeville, MN: Liturgical, 2008.

Martin, R.P. “Reconciliation and Unity in Ephesians.” RevExp 93 (1996): 203–235.

Muddiman, John. The Epistle to the Ephesians. BNTC. New York: Continuum, 2001.

O’Brien, Peter T. The Letter to the Ephesians. Pillar New Testament Commentary. Grand Rapids: Eerdmans, 1999.

Sellin, Gerhard. Der Brief an die Epheser. KEK 8. Göttingen: Vandenhoeck & Ruprecht, 2008.

Schnackenburg, Rudolf. Ephesians: A Commentary. Translated by Helen Heron. Edinburgh: T&T Clark, 1991.

Sherwood, Aaron, Paul and the Restoration of Humanity in Light of Ancient Jewish Traditions. AJEC 82. Leiden: Brill, 2013.

Sherwood, Aaron. “Paul’s Imprisonment as the Glory of the Ethnē: A Discourse Analysis of Ephesians 3:1–13.” BBR 22 (2012): 97–112.

Talbert, Charles H. Ephesians and Colossians. Paideia. Grand Rapids: Baker, 2007.

Thielman, Frank. Ephesians. BECNT. Grand Rapids: Baker, 2010.

Weima, Jeffrey A.D. Neglected Endings: The Significance of the Pauline Letter Closings. JSNTSup 101; Sheffield: JSOT, 1994.

Weima, Jeffrey A.D. “The Pauline Letter Closings: Analysis and Hermeneutical Significance.” BBR 5 (1995): 177–198.

Witherington Ben III, The Letters to Philemon, the Colossians, and the Ephesians: A Socio-Rhetorical Commentary on the Captivity Epistles. Grand Rapids: Eerdmans, 2008.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism