Aquinas’s Exegesis of Ps. 51(50) as a Tool of Christian Education

Marcin Trepczyński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.017

Abstrakt


Ezegeza Ps 51(50) św. Tomasza z Akwinu jako narządzie edukacji chrześcijańskiej

W artykule zaprezentowano i rozważono hipotezę, zgodnie z którą św. Tomasz z Akwinu napisał komentarz do Ps 51(50) („Zmiłuj się nade mną, Boże”, miserere mei, Deus), mając na względzie cele edukacyjne. Argumentuje się, że nie uczynił tego jedynie, aby zebrać przydatne notatki do nauczania treści i rozumienia owego psalmu, lecz przede wszystkim, by dysponować dobrze zaprojektowanym narzędziem do nauczania teologii chrześcijańskiej. Argumentacja ta opiera się na analizie kontekstu tego dzieła (zewnętrznej) oraz analizie jego zawartości (wewnętrznej). Pokazano również, że hipoteza ta ma walory wyjaśniające, gdyż pomaga zrozumieć przyjętą przez Akwinatę strategię komponowania komentarza, a także rzuca dodatkowe światło na jego praktykę edukacyjną.


Słowa kluczowe


Ps 50; psalm 50; psalmy; Tomasz z Akwinu; edukacja chrześcijańska; teologia; Biblia

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Colish M.L., Peter Lombard. 1, Brill 1994.

Gałuszka T., Super Psalmum XXIII. Badania nad Biblią w XIII wieku, Homini, Kraków 2005.

Ginther J.R., The Scholastic Psalms Commentary as a Textbook for Theology: the Case of Thomas Aquinas, in: Omnia disce: Medieval Studies in Memory of Leonard O. Boyle, OP, ed. A.J. Duggan, J. Greatrex and B. Bolton, Ashgate, Aldershot 2005, pp. 211–229.

Roszak P., Święty Tomasz z Akwinu – komentator Psalmów, in: Miserere mei, deus. Psalm 50 (51) w interpretacji św. Tomasza z Akwinu, ed. M. Mróz, Wydawnictwo Naukowe UMK, Toruń 2010, pp. 21–40.

Roszak P., Dynamika chrystologiczno-partycypacyjna mądrości w świetle „Super Psalmos” św. Tomasza z Akwinu, Teologia w Polsce, 2: 2013, pp. 79–99.

Roszak P., Principios exegéticos de santo Tomás de Aquino. Claves hermenéuticas para la Lectura super Psalmos, in: Comentario al Libro de los Salmos (números 16 a 27): Santo Tomás de Aquino, Santiago de Chile 2016, pp. 9–27.

Selva A., Un’opera di San Tommaso ignorata: il Comento ai Salmi, Dominicus 2002, 1, pp. 3–12.

Torrell J.-P., Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło, Marek Derewiecki, Instytut Tomistyczny, Kęty–Warszawa 2008. [Original title: Initiation à Saint Thomas d’Aquin. In English edition: Saint Thomas Aquinas: the person and his work.]


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism