The Biblical Narrative about Leah, Jacob’s Wife (Genesis 29:16–30:21; 31:4–16; 33:1–3)

Karolina Olszewska

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.016

Abstrakt


Biblijna narracja o Lei, żonie Jakuba (Rdz 29,16–30,21; 31,4; 33,1–3)

Problemem badawczym niniejszego artykułu jest pytanie o to, w jaki sposób Lea została przedstawiona w narracji biblijnej. Narrator Księgi Rodzaju prezentuje Leę w pięciu rolach społecznych: kobiety, córki, żony, siostry i matki. W każdej z nich wybrzmiewa dramat Lei, która jest porównywana ze swoją młodszą siostrą Rachelą. Punktem kulminacyjnym napięcia pomiędzy siostrami jest pragnienie Lei, aby być kochaną żoną oraz pragnienie Racheli, aby zostać matką. Lea bowiem jest matką, a Rachela kochaną żoną. W historię dwóch sióstr ingeruje Bóg, którego działanie pozwala czytelnikowi na właściwą interpretację przedstawionej narracji.


Słowa kluczowe


Lea; Rachela; Jakub; kobieta; córka; żona; siostra; matka

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Akeydat Yitzchak. Commentary of Rabbi Yitzchak Arama on the Torah, translated by Eliyahu Munk, Jerusalem, New York 2001.

Bergant D., Genesis: In the Beginning, Collegeville 2013.

Brayford S.A., Genesis, Leiden 2007.

Cook J.E., Genesis: Volume 2, Collegeville 2011.

Dersner S.H., Rachela and Lea, Judaism, 138 (1989), pp. 151–159.

Gradwohl R., Waren Leas Augen hässlich?, Vetus Testamentum XLIX (1999)1, pp. 119–124.

Fokkelman J.P., Reading Biblical Narrative: An Introductory Guide, Leiderdorp 1999.

Gunkel H., Genesis. Göttingen 1977.

Lemański J., Księga Rodzaju. Rozdziały 11,27–36,43. Wstęp–przekład z oryginału–komentarz, in: Nowy Komentarz Biblijny, Vol. I part. 2, ed. A Paciorek et al., Częstochowa 2014.

Mathews K.A., Genesis 11:27–50:26, The New American Commentary, Nashville 1996.

Midrash Rabbah, London 1961.

Midrash Tanhuma, Genesis. Vol 1 of Midrash Tanhuma: S. Buber Recension, translated by John T. Townsend, Hoboken 1989.

Reirterer F.V., Liczby, in: Nowy Leksykon Biblijny, Kielce 2011, pp. 428–429.

Ross-Burstall J., Leah and Rachel: A Tale of Two Sisters, Word & World, XIV (1994)2, pp. 162–170.

von Rad G., Das erste Buch Mose: Genesis, Göttingen 1987.

Zucker D.J., Reiss M., The Matriarchs of Genesis: Seven Women, Five Views, Eugene 2015.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism