Metoda historyczno-krytyczna i analiza narracyjna w perspektywie założeń hermeneutycznych

Zdzisław Pawłowski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.008

Abstrakt


Współczesna hermeneutyka filozoficzna jest niezbędna dla egzegetów, dostarcza bowiem rozwiązań, które mogą pomóc w przezwyciężeniu kryzysu dzisiejszej interpretacji biblijnej. Rzuca ona światło na dwojaki kontekst społeczny, w którym lektura Biblii się odbywa. Uniwersytet zmusza egzegezę do uzasadnienia i uprawomocnienia procedur interpretacyjnych, broniąc ją tym samym przed arbitralną dowolnością odczytań tekstów biblijnych ze strony zwykłych czytelników. Z kolei Kościół przypomina egzegezie naukowej niezbywalną dla niego prawdę, iż tylko w stopniu, w jakim otwiera się na problematykę aktualizacji orędzia biblijnego w życiu czytelników, może ona na nowo oddać się na służbę jego misji w świecie. A zatem egzegeza naukowa musi poddać metody naukowe (zachowując ich autonomię) służbie hermeneutyki wiary, wsłuchując się w potrzeby wspólnoty wierzących i wchodząc z nimi w twórczy dialog i interakcję.

Słowa kluczowe


hermeneutyka; metoda historyczno-krytyczna; analiza narracyjna; rozumienie; wyjaśnienie; zastosowanie

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alonso Schökel L., A Manual of Hermeneutics, Sheffield 1998.

Collins J., The Bible after Babel. Historical Criticism in a Postmodern Age, Grand Rapids, Michigan, Cambridge 2005.

Forster, M., Friedrich Daniel Ernst Schleiermacher, The Stanford Encyclopedia of Philosophy (Fall 2017 Edition), Edward N. Zalta (ed.), URL = (dostęp: 02.05.2018).

Gitay Y., The Prophetic Criticism, JSOT 96 (2001), s. 101–127.

Harrison P., The Bible, Protestantism, and the Rise of Natural Science, Cambridge 1998.

Iser W., The Range of Interpretation, New York 2000.

Kowalski M., Retoryka i socjoretoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu. Cz. 2: Socjoretoryka – projekt holistycznej lektury tekstu, The Biblical Annals 7/1 (2017), s. 107–147.

Moberly W., Jonah, God’s Objectionable Mercy, and the Way of Wisdom, w: Ford D.F., Stanton G. (eds.), Reading Text, Seeking Wisdom, London 2003, s. 154–168.

Pawłowski Z., Opowiadanie, Bóg i początek. Teologia narracyjna Rdz 1–3, Warszawa 2013.

Pawłowski Z., Wiara i metoda w interpretacji Biblii. Przekaz wiary czy przekaz wiedzy: biblijna interpretacja na rozdrożu, Biblica et Patristica Thoruniensia 7 (2014) 1, s. 9–28. DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2014.001 (dostęp: 02.05.2018).

Polkinghorne D. E., Narrative Knowing and the Human Science, State University of New York Press, New York 1988.

Proust M., W poszukiwaniu straconego czasu, t. 7: Czas odnaleziony, Warszawa 2001.

Ricoeur P., Czas i opowieść, t. II, Kraków 2008.

Ricoeur P., Egzystencja i hermeneutyka. Rozprawy o metodzie, Warszawa 1985.

Ricoeur P., O sobie samym jako innym, Warszawa 2003.

Ricoeur P., A Ricoeur Reader: Reflection and Imagination, M. Valdés (ed.), New York–London 1991.

Rosner K., Narracja, tożsamość i czas, Kraków 2003.

Rubinkiewicz R. (przekł. i red.), Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, Warszawa 1999.

Sakenfeld K.D., Whose Text Is It?, Journal of Biblical Literature 127/1 (2008), s. 5–18.

Spark K., The Prophetic Speeches in Chronicles. Speculation, Revelations, and Ancient Historiography, Bulletine for Biblical Research 9 (1999), s. 233–245.

Whybray R.N., The Making of the Pentateuch. A Methodological Study, Journal for the Study of the Old Testament, Suppl. 53, Sheffield 1987.

Zienkowski J., Östman J.-O., Verschueren J. (eds.), Discursive Pragmatics, Amsterdam, Philadephia 2011, s. 190–207.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism