Pytanie o właściwą metodologię analizy narracyjnej

Barbara Rzepka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2018.007

Abstrakt


Właściwe użycie metody analizy tekstu zakłada jego podstawową znajomość, dlatego na wstępie zostanie przedstawiona ogólna charakterystyka Biblii hebrajskiej jako literatury starożytnej i niektóre zagadnienia dotyczące metodologii analizy tekstów biblijnych. Następnie kompleksowo zostaną ukazane różne aspekty analizy narracyjnej, jej kolejne etapy w zastosowaniu do tekstów Biblii hebrajskiej oraz narzędzia, jakimi ta metoda dysponuje w odkrywaniu indywidualnych cech danej narracji. Prezentacji metodologii analizy narracyjnej towarzyszyć będzie szeroki wachlarz tekstów i przykładów jej zastosowania. Na zakończenie podejmiemy pytanie o możliwość wypracowania jakiejś jednej procedury badawczej w analizie narracji biblijnych.


Słowa kluczowe


podejście synchroniczne; analiza narracyjna; opowiadanie; fabuła; czytelnik

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Aletti J.N., Gilbert M., Ska J.L., De Vulpillières S., Lessico ragionato dell’esegesi biblica. Le parole, gli approcci, gli autori, Brescia 2006.

Bartnicki R., Kłósek K., Metody interpretacji Nowego Testamentu. Wprowadzenie, Kraków 2014.

Niccacci A., Sintassi del verbo ebraico nella nella prosa biblica classica, Gerusalemme 1986.

Pawłowski Z., Narracja i egzystencja. Genesis w hermeneutyce opowieści, Toruń 2013.

Ska J.L., Sincronia: analisi narrativa, w: H. Simian-Yofre (red.), Metodologia dell’Antico Testamento, Bolonia 2002, s. 139–170.

Ska J.L., Introduzione alla lettura del Pentateuco. Chiavi per l’interpretazione dei primi cinque libri della Bibbia, Bolonia 2000.

Ska J.L., “I nostri padri ci hanno raccontato”. Introduzione all’analisi dei racconti dell’Antico Testamento, Bologna 2012.

Węgrzyn A., Postawy wobec Jezusa ofiarującego miłość. Analiza narracyjna (Łk 7,36–50), Lublin 2016.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism