Aquinas’ Exegetical Mastery in Super Evangelium S. Joannis Lectura. A Case Study of John 21

Janusz Kręcidło

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2017.017

Abstrakt


Mistrzostwo egzegetyczne Akwinaty w Super Evangelium S. Joannis Lectura. Analiza J 21

Artykuł posiada cztery cele. Po pierwsze, przedstawia zasady egzegezy Akwinaty na tle średniowiecznej, scholastycznej egzegezy. Po drugie, prezentuje komentarz Tomasza z Akwinu do Ewangelii wg św. Jana, a następnie analizując rozdział 21 tejże Ewangelii (kilka przykładów), pokazuje jak Tomasz stosuje swoje egzegetyczne zasady w rozwijaniu znaczenia tekstu biblijnego. W ostatnim kroku, rezultaty Tomaszowej egzegezy J 21 zostaną porównane ze współczesnym, egzegetycznym status quaestionis.


Słowa kluczowe


Tomasz z Akwinu; Super Evangelium S. Joannis Lectura; egzegeza średniowieczna; metody egzegetyczne; J 21

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Baglow Ch. T., “»Modus et Forma«: A New Approach to the Exegesis of Saint Thomas Aquinas with an Application to the Lectura super Epistolam ad Ephesios.” Analecta Biblica 149, Rome 2002.

Childs B., The Struggle to Understand Isaiah as Christian Scripture, Grand Rapids 2004.

Genette G., Palimpsestes: La literature au second degré, Editions Seuil 1982.

Healy N. M., “Introduction,” in: Aquinas on Scripture: An Introduction to His Biblical Commentaries, ed. T. G. Weinandy, D. A. Keating, J. P. Yocum, New York 2005.

Kaiser W. C., Silva M., An Introduction to Biblical Hermeneutics: The Search for Meaning, Zondervan Publishing House, Grand Rapids 1994.

Klein W. W., Blomberg C. L., Hubbard R. L., Introduction to Biblical Interpretation, Nashville 1993.

Kręcidło J., “Hermeneutyka biblijna,” in: Wstęp ogólny do Biblii, P. Walewski (ed.), Series Religiologica Pomeraniae 2, Rumia 2011.

Kręcidło J., Nowe życie uczniów Jezusa. J 21 jako owoc eklezjologicznej relektury J 1 – 20 we wspólnocie Umiłowanego Ucznia, Oficyna Wydawnicza ‘Vocatio’, Rozprawy i Studia Biblijne 33, Warszawa 2009.

Kristeva J., Semiotikè: recherches pour une sémanalyse, Paris 1969.

Prügl T., “Thomas Aquinas as Interpreter of Scripture,” in: The Theology of Thomas Aquinas, ed. R. Van Nieuwenhove, J. Wawrykow, University of Notre Dame Press 2005.

Spivey J. T., Jr., “The Hermeneutics of the Medieval and Reformation Era,” in: Biblical Hermeneutics: A Comprehensive Introduction to Interpreting Scripture, B. Corley, S. W. Lemke, G. I. Lovejoy (eds.), Nashville 2002.

Thiselton A. C., Hermeneutics: An Introduction, Grand Rapids 2009.

Thomas Aquinas, Commentary on the Gospel of John, vol. 1, Chapters 1 – 5, transl. F. Larcher, J. A. Weisheipl, Washington, D.C., 2010.

Thomas Aquinas, Commentary on the Gospel of John, vol. 3, Chapters 13 – 21, transl. F. Larcher, J. A. Weisheipl, Washington, D.C., 2010.

Tomas Aquinas, Summa Theologiae (Summa Theologica), New English Translation by A. J. Freddoso, J. and J. Oesterle: https://www3.nd.edu/~afreddos/summa-translation/TOC.htm (updated May 14, 2016).

Torrell J.-P., Saint Thomas Aquinas, vol. 1, The Person and His Work, trans. R. Royal, Washington, D.C., 1996.

Weinandy Th. G., Keating D. A., Yocum J. A., Aquinas on Scripture: An Introduction to his biblical Commentaries, T & T Clark International, London, 2004.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism