Christian Witness: Its Grammar and Logic

John Anthony Berry

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2017.010

Abstrakt


Chrześcijańskie świadectwo: jego gramatyka i logika

Podwójne zaproszenie papieża Franciszka do przyjęcia Bożej miłości i bycia jej świadkami, wymaga, aby ludzie mieli duchową gotowość, żeby odzwierciedlać gramatykę i logikę bycia chrześcijaninem. Ten artykuł ponownie proponuje świeży dyskurs na temat bycia świadkiem Chrystusa. Jest to szczególnie konieczne w świetle ostatnich aktów heroicznego świadectwa tych chrześcijan, którzy odważnie walczą z nienawiścią nawet za cenę swojego życia. Artykuł ten został podzielony na trzy części. W pierwszej zostanie omówiona kontekstualizacja chrześciajńskiego świadectwa z podkreśleniem potrzeby docenienia pełni i znaczenia wiary chrześcijańskie. W drugiej, omówiono gramatykę świadka szczególnie w świetle Ewangelii wg św. Jana. W ostatniej zostaje omówiona logika bycia chrześcijaninem, która bywa określana przez tych, którzy realnie nie doświadczyli Bożej miłości, jako szaleństwo. Aby stać się chrześcijańskimi świadkami potrzebny jest wymagający proces, który w każdym przypadku prowadzi do tego, aby chrześcijanin był żywą ekspresją bezwarunkowej miłości Boga do wszystkich.

Słowa kluczowe


świadectwo; rozum; wiara; nadzieja; prawda; wolność i miłość

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Augustine, Letter 120.

Augustine, Psalm 143.

Balthasar H.U. von, The Glory of the Lord, I, Ignatius, San Francisco 1985.

Bennett R., Four Witnesses: The Early Church in Her Own Words, Ignatius, San Francisco 2002.

Berry J.A., Man's capacity for self-transcendence. On 'conversion' in Bernard Lonergan's Method in Theology, Melita Theologica 58 (2007), pp. 23–42.

Berry J.A., Tested in Fire. Hans Urs von Balthasar, Melita Theologica 62.1–2 (2012), pp. 145–170.

Beutler J., martureo, in Exegetical Dictionary of the New Testament, edited by Horst Balz – Gerhard Schneider, Eerdmans, Michigan, 1991, pp. 389–391.

Bianchi M., La testimonianza nella tradizione giovannea. Vangelo e Lettere, in: P. Ciardella, M. Gronchi, Testimonianza e verità, Un approccio interdisciplinare, Roma 2000, pp. 119–137.

Boff L., Francis of Assisi, Orbis Maryknoll, New York 2014.

Bultmann R., The Gospel of John, Louisville, KY: Westminster John Knox Press, 1971.

Clement of Rome, First Epistle of Clement to the Corinthians, in: The Epistles of St Clement of Rome and St Ignatius of Antioch, trans. James A. Kleist, ACW, vol. 1 Mahwah, NJŁ Paulist Press, 1948.

Coenen L., Witness, in: The New International Dictionary of New Testament theology, edited by Colin Brown, Paternoster Press, Exeter, Devon, 1978, pp. 1038–1047.

Congar Y., La foi et la théologie, Théologie dogmatique 1, Tournai 1962.

Congar Y., The Reasons for the Unbelief of our Time, I, Integration (August 1938), pp. 13–21.

De La Potterie J., La vérité dans Saint Jean [Analecta Biblica 73], PIB, Roma 1977.

Duffy E., Go, Francis, and Repair my Church, Doctrine and Life 64/6 (2014), pp. 2–11.

Figueroa Deck A., Francis, Bishop of Rome, Paulist, New York Mahway, NJ 2016.

Fisichella R., Testimony, in: The Dictionary of Fundamental Theology, edited by Fisichella & Latourelle, pp. 1049–1050.

Gallagher M.P., Truth and Trust: Pierangelo Sequeri's, Theology of Faith, Irish Theological Quarterly 73.1–2 (2008), pp. 3–31.

Galli C.M., Il ritorno del popolo di Dio, Il Regno – Attualità 60 (2015), pp. 294–300.

Galli C.M., La teología pastoral de Aparecida. Una de las raíces latinoamericanas de Evangelii Gaudium, Gregorianum 96/1 (2015), pp. 25–50.

Hanvey J., In the Presence of Love: The. Pneumatological Realization of the. Economy: Yves Congar's Le Mystère du Temple, International Journal of Systematic Theology 7.4 (2005), pp. 383–398.

Jambrek S., Christian Witness in a Multi-Religious World in the light of God’s Word, Kairos – Evangelical Journal of Theology 8.2 (2014), pp. 187–215.

Korner F., Testimonianza cristiana in un mondo post-secolare. il discernimento teologico nel dialogo interreligioso, Rivista di Teologia dell’evangelizzazione 16/2 (2012), pp. 385–408.

Leschert D.F., Witness, in Eerdmans Dictionary of the Bible, edited by David Noel Freedman, Eerdmans, Michigan, 2000.

Leuzzi L., Ruini C., La carità intellettuale: percorsi culturali per un nuovo umanesimo : scritti in onore di Benedetto XVI, Libreria editrice vaticana, Città del Vaticano 2007.

Lonergan B., Method in Theology, Herder and Herder, New York 1972.

Lustiger Jean-Marie, Dare to Believe, Crossroads, New York 1986.

Mangan G., The Challenge of Including the Poor in Society, Doctrine and Life 64/2 (2014), pp. 16–19.

Martinelli P., Testimonianza e verità: un binomio ancora possibile?, CredereOggi 34/1 (2014), pp. 29–41.

Martini C.M., Bernard Lonergan at the Service of the Church, Theological Studies 66 (2005), pp. 517–526.

Mondin B., Verità, testimonianza e dialogo, Euntes Docete (Urbaniana University Journal) 56/2 (2003), pp. 49–62.

Pope Benedict XVI, Opening of the Diocese of Rome’s Ecclesial Convention (June 13–16, 2011), https://w2.vatican.va/content/benedict-xvi/en/speeches/2011/june/documents/hf_ben-xvi_spe_20110613_convegno-diocesi-rm.html (accessed 1.01.2017).

Pope Benedict XVI, Relativism. The Central Problem for Faith Today, in: The Essential Pope Benedict XVI, edited by John F. Thornton and Susan B. Varenne, San Francisco: Harper 2007.

Pope Francis, Apostolic Exhortation on the Proclamation of the Gospel in Today’s World (24 November 2013) Evangelii gaudium.

Pope Francis, Post-Synodal Apostolic Exhortation on love in the family (19 March 2016) Amoris laetitia.

Pope Francis, The Church of Mercy, Darton, Longman & Todd, 2014.

Pope Paul VI, Apostolic Exhortation Evangelii nuntiandi (8 December 1975).

Rahner K., Why believe at all?, in: Our Christian Faith, edited by K. Rahner and K.-H. Weger, Crossroad, 1980, pp. 1–16.

Scaramuzzi I., Francesco in Polonia: rischiare la fiducia, Il Regno – Attualità 61 (2016) pp. 389–390.

Sequeri P., Il Dio affidabile. Saggio di teologia fondamentale, Queriniana, Brescia 1996.

Semeraro M., La riforma di papa Francesco, Il Regno – Attualità 61 (2016), pp. 433–441.

Tangorra G., L’itinerario e l’opera di Yves Congar, Teresianum 46 (1995), pp. 445–458.

Tertullian, Apology, London : Heinemann, 1966.

Theobald C., Le christianisme comme style : une manière de faire de la théologie en postmodernité, Paris : Les Éditions du Cerf, 2008.

Trites A.A., Witness, in: Dictionary of Jesus and the Gospels, edited by J.B. Green, Scot McKnight, Intervaristy Press, Leicester, 1992, pp. 877–880.

Trites A.A., Witness, in: The Oxford Companion to the Bible, edited by B.M. Metzger – M. D. Coogan, Oxford University Press, Oxford, 1993, p. 806.

Vatican Council II, Dogmatic Constitution on the Church, Lumen Gentium, 1965.

World Council of Churches, the Pontifical Council for Interreligious Dialogue and the World Evangelical Alliance, Christian Witness in a Multi-Religious World: Recommendations for Conduct, The International Bulletin of Missionary Research 35.4 (2011), pp. 194–196.

World Health Organisation, Depression, Fact sheet, February 2017; http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs369/en/ (accessed 01.02.2017).


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism