Anna Emmanuela Klich OSU, Chrystocentryzm hermeneutyki biblijnej Jana Pawła II w katechezach o psalmach i kantykach (Seria: Duc in altum, nr 15), Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2014, ss. 393

Beata Bilicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.040

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Brzegowy T., Wprowadzenie do katechez na temat Psalmów i kantyków w Tradycji Kościoła, w: Jan Paweł II, Dzieła zebrane t. VIII, Katechezy cz. 3, Kraków 2007, s. 199–202.

Jan Paweł II, Adhortacja apostolska o katechizacji w naszych czasach Catechesi tradendae, Watykan 1979, nr 5–6.

Jan Paweł II, Encyklika Redemptor Hominis, Watykan 1979, nr 1.

Jan Paweł II, List apostolski „Novo millennio ineunte”, Watykan 2001, nr 34.

Kongregacja do Spraw Duchowieństwa, Dyrektorium ogólne o katechizacji, Watykan 1997, nr 41.

Kudasiewicz J., Chrystocentryczna hermeneutyka biblijna Jana Pawła II, w: Ioannes Paulus II in memoriam. Księga Pamiątkowa Stowarzyszenia Biblistów Polskich ku czci Ojca Świętego Jana Pawła II, red. W. Chrostowski, Warszawa 2006, s. 207–224.

Papieska Komisja Biblijna, Interpretacja Biblii w Kościele. Dokument Papieskiej Komisji Biblijnej z komentarzem biblistów polskich, tłum. i red. R. Rubinkiewicz, Warszawa 1999.

Sobór Watykański II, Konstytucji o Objawieniu Bożym „Dei verbum”, Watykan 1965, nr 12.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism