Tymoteusz wzorem ucznia-misjonarza

Franciszek Jabłoński

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2016.001

Abstrakt


W artykule zaprezentowano postać Tymoteusza, jednego z bliskich towarzyszy i współpracowników Apostoła Pawła w dziele ewangelizacji. Na podstawie Nowego Testamentu (Dzieje Apostolskie i listy Pawłowe) przedstawiono jego życie oraz misyjne zaangażowanie. Tymoteusz był sługą Boga w głoszeniu Ewangelii Chrystusa. Istotę jego życia i dzieła wyrażają stosowane w analizowanych źródłach określenia jego osoby: „uczeń” (Dz 16,1); „pomocnik” (Dz 19,22) „brat” (1 Kor 1,1; Kol 1,1; Flm 1,1; 1 Tes 3,2; Hbr 13,23); „umiłowany syn” (1 Kor 4,7; 2 Tm 1,2) „prawowite dziecko w wierze” (1 Tm 1,2); „współpracownik” (Rz 16,21); „sługa Boga i nasz współpracownik” (1 Tes 3,2); „sługa, niewolnik” (Flp 1,1); „sługa Pana” (2 Tm 2,24); „człowiek Boga” (1 Tm 6,11); „nauczyciel” (2 Tm 2,2); „żołnierz” (w 2 Tm 2,3); „zapaśnik” (2 Tm 2,5); „rolnik” (2 Tm 2,6); „pracownik” (2 Tm 2,15); „naczynie” (2 Tm 2,20–21). W ten sposób Tymoteusz stał wzorem do naśladowania dla współczesnych ewangelizatorów.


Słowa kluczowe


Tymoteusz; współpracownik Pawła; ewangelizacja; Dzieje Apostolskie; listy Pawłowe; Paweł; wzór dla współczesnych ewangelizatorów

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Benedykt XVI, Tymoteusz i Tytus – najbliżsi współpracownicy Pawła, Audiencja generalna, 13 grudnia 2006, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/benedykt_xvi/audiencje/ag_13122006.html[dostęp: 30.01.2016].

Benedykt XVI, Verbum Domini. O Słowie Bożym w życiu i misji Kościoła, Kraków 2010.

Bosak P.Cz., Słownik – konkordancja osób Nowego Testamentu, Poznań 1991.

Chrostowski W., Był tam pewien uczeń imieniem Tymoteusz (Dz 16,1), http://adonai.pl/czytania/?id=110 [dostęp: 30.01.2016].

Decaux A., Święty Paweł, Warszawa 2006.

Euzebiusz z Cezarei, Historia Kościelna. O Męczennikach Palestyńskich, (tłum. A. Lisiecki), Poznań 1924.

Fitzmyer J.A., Gli Atti degli Apostoli. Introduzione e commento, Brescia 2003.

Flis J., List do Filipian, Częstochowa 2011.

Franciszek, Evangelii gaudium. O głoszeniu Ewangelii w dzisiejszym świecie, Kraków [b.r.w.].

Franciszek, Wszyscy jesteśmy uczniami i misjonarzami. Audiencja generalna. 15 stycznia 2014, http://www.opoka.org.pl/biblioteka/W/WP/franciszek_i/audiencje/ag_15012014.html [dostęp: 07.02.2016].

Gnilka J., Paweł z Tarsu. Apostoł i świadek, Kraków 2001.

Green E.E., Il vangelo secondo Paolo. Spunti per una lettura al femminile (e non solo), Torino 2009.

Haręzga S., Biblia a misja pasterza w Kościele według Pierwszego i Drugiego Listu do Tymoteusza oraz Listu do Tytusa, w: W. Chrostowski (red.), Przybliżyło się Królestwo Boże. Księga pamiątkowa dla Księdza Profesora Romana Bartnickiego w 65. rocznicę urodzin, Warszawa 2008, s.161–173.

Labuda P., Tymoteusz – najbliższy i umiłowany uczeń św. Pawła, „Katecheta” 52 (2008)11, s. 71–73.

Légasse S., L’épître de Paul aux Romains, Paris 2002.

Ollrog W.-H., Paulus und Seine Mittarbeiter. Untersuchungen zu Theorie und Praxis der paulinischen Mission, Neukirchen–Vluyn 1979.

Paciorek A., Paweł Apostoł – Pisma, cz. I, Tarnów 21997.

Penna R., Lettera ai Romani, t. III, Rm 12–16, Bologna 2008.

Pesch R., Atti degli Apostoli, Assisi 1992.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu w przekładzie z języków oryginalnych. Opracował zespół biblistów polskich z inicjatywy Benedyktynów Tynieckich, (Biblia Tysiąclecia), Poznań31982.

Pismo Święte Starego i Nowego Testamentu. Najnowszy przekład z języków oryginalnych z komentarzem. Opracował Zespół Biblistów Polskich z inicjatywy Towarzystwa Świętego Pawła, Częstochowa 2008.

Pitta A., Lettera ai Romani, Milano 22001.

Prado Flores J.H., Sekret Pawła, Łódź 2007.

Rakocy W., Paweł apostoł. Chronologia życia i pism, Częstochowa 2003.

Tronina A., Do Hebrajczyków. Słowo zachęty na dni ostatnie, Częstochowa 1998.

Wilk J., Charakterystyka i zadania przełożonego wspólnoty chrześcijańskiej według Listów Pasterskich. Studium biblijno-pragmatyczne, Katowice 2015.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism