Anna Emmanuela Klich OSU, Treść i metoda katechezy historiozbawczej, Wydawnictwo Naukowe Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II, Kraków 2013, ss. 318

Beata Bilicka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2015.030

Abstrakt


Recenzja książki

Słowa kluczowe


Pismo Święte; katecheza biblijna; historia zbawienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bissoli C., Biblia (katecheza), w: Słownik katechetyczny, red. J. Gevaert, K. Misiaszek, Warszawa 2007, s. 94–95.

Buchta R., Biblijny wymiar katechezy, „Studia Pastoralne” 1 (2005), s. 89–97.

Długosz A., Pismo Święte w katechezie, w: Obecność Biblii w katechezie, red. H. Słotwińska (red.), Lublin 2008, s. 21–34.

Kempiak R., Pismo Święte w katechezie, w: Kościół katechizujący i katechizowany, red. I. Dec, Wrocław 2003, s. 171–178.

Klich A.E., Otwieranie Biblii dzieciom w szkole podstawowej, w: Wychowanie dzieci w młodszym wieku szkolnym, cz. 2: Wychowanie religijne i katecheza, red. J. Stala, Tarnów 2006, s. 39–58.

Klich A.E., Pismo Święte w polskiej katechezie posoborowej. Studium egzegetyczno-katechetyczne, Kraków 2005.

Klich A.E., Metoda katechezy biblijnej, w: Obecność Biblii w katechezie, red. H. Słotwińska (red.), Lublin 2008, s. 75–96.

Klich A.E., Pismo Święte źródłem katechezy, w: Katechetyka i katecheza u progu XXI wieku, red. A. Kiciński, Poznań 2007, s. 268–282.

Klich A.E., Gatunki literackie w Biblii zadaniem dla katechezy, Katecheta 9 (2006), s. 46–51.

Klich A.E., Niebezpieczeństwo fundamentalizmu biblijnego w katechezie, „Katecheta” 3 (2006), s. 3–7.

Kochel. J., Katecheza biblijna, w: Wokół katechezy posoborowej, red. R. Chałupniak, J. Kochel, J. Kostorz, W. Spyra, Opole 2004, s. 155–157.

Kochel J., Kostorz J., Biblia w katechezie, Opole 2005.

Kochel J., Marek Z., Pedagogia biblijna w katechezie, Kraków 2012.

Marek Z., Biblia w katechetycznej posłudze słowa, Kraków 1998.

Słotwińska H. (red.), Obecność Biblii w katechezie, Lublin 2008.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism