Prorocka interpretacja exodusu. I. Amos, Ozeasz

Wojciech Pikor

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2014.014

Abstrakt


W księgach prorockich napotyka się różne spojrzenie na exodus, który otrzymuje różną artykulację teologiczną i egzystencjalną. Celem artykułu jest zbadanie, do jakich elementów toposu exodusu odwołują się prorocy i jakie miejsce przypisują mu w swoim przepowiadaniu. Pierwsza część artykułu dotyczy proroctw Amosa i Ozeasza. Obaj działali w VIII w. w Królestwie Północnym, prezentując odmienne ujęcie teologiczne exodusu. Ozeasz pogłębia idealizujące rozumienie exodusu w Izraelu jako fundamentu tożsamości narodu wybranego, natomiast Amos, pochodzący z Judy, dokonuje relatywizacji tego wydarzenia w perspektywie historii, uznając za podstawę tożsamości Izraela przymierze z Jahwe.


Słowa kluczowe


exodus; Księga Amosa; Księga Ozeasz; naród wybrany; przymierze; historia zbawienia

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Alonso Schökel, L., Salvezza e liberazione: l’Esodo (Epifania della Parola 8), Bologna 1997.

Andersen, F.I. – Freedman, D.N., Hosea. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 24), New York et al. 1980.

Andersen, F.I. – Freedman, D.N., Amos. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 24A), New York et al. 1989.

Corrêa Lima, M.L., „Os 9,10-17 nella dinamica del messaggio del Libro di Osea”, w: E.M. Obara – G.P.D. Succu (red.), Uomini e profeti. Scritti in onore do Horacio Simian-Yofre SJ (AnBib 202), Roma 2013, 157-193.

Dearman, J.A., The Book of Hosea (NICOT), Grand Rapids – Cambridge 2010.

Fishbane, M., Biblical Interpretation in Ancient Israel, Oxford 1988.

Hoffman, Y., „A North Israelite Typological Myth and a Judean Historical Tradition. The Exodus in Hosea and Amos”, VT 39 (1989) 169–182.

Holt, E.K., Prophesy in the Past. The Use of Israel’s History in the Book of Hosea (JSOT.S 194), Sheffield 1995.

Jeremias, J., Der prophet Amos (ATD 24.2), Göttingen 1995.

Joüon, P. – Muraoka, T., A Grammar of Biblical Hebrew (Subsidia Biblica 27), Roma 2006.

Macintosh, A.A., A Critical and Exegetical Commentary on Hosea (ICC), Edinburgh 1997.

Mays, J.L., Amos. A Commentary (OTL), Philadelphia 1969.

Paul, S.M., Amos. A Commentary on the Book of Amos (Hermeneia) Minneapolis 1991.

Rudolph, W., Joel – Amos – Obadja – Jona (KAT 13.2), Gütersloh 1971.

Schmidt, W.H., „Die deuteronomistische Redaktion des Amosbuches”, ZAW 77 (1965) 168–193.

Sweeney, M.A., The Twelve Prophets, I (Berit Olam), Collegeville 2000.

Weinfeld, M., Deuteronomy 1–11. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 5), New York et al. 1991.

Wolff, H.W., Hosea. A Commentary on the Book of the Prophet Hosea (Hermeneia), Philadelphia 1974.

Wolff, H.W., Joel and Amos. A Commentary on the Books of Prophets Joel and Amos (Hermeneia), Philadelphia 1977.

Zimmerli, W. „Io sono Jahvé”, w: Rivalazione di Dio. Una teologia dell'Antico Testamento (Milano 1975), 18–44.

Zimmerli, W., „Un genere profetico: il detto dell’autodimostrazione divina (detto di dimostrazione)”, w: Rivelazione di Dio. Una teologia dell'Antico Testamento (Milano 1975), 109–119.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism