Nauka o przebóstwieniu w świetle Wielkiej mowy katechetycznej Grzegorza z Nyssy

Agnieszka Wyrąbkiewicz

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2013.014

Abstrakt


Obraz ubóstwienia przedstawiony w pracy Grzegorza z Nyssy pt. „Wielka mowa katechetyczna” jest ściśle związany z jego koncepcją natury ludzkiej i chrystologicznymi doktrynami. Istota tej duchowej współpracy Stwórcy i Jego stworzenia jest zdeterminowana przez zasady wykluczania ludzi, w tajemnicy wcielenia i zmartwychwstania Syna Bożego.

Ekonomia zbawcza Boga objawia ludzkości odpowiedni sposób rozwijania cnót i uczestnictwa w życiu sakramentalnym Kościoła, który w tym samym czasie staje się odpowiednim katalizatorem przebóstwienia.

Słowa kluczowe


Bóg; przebóstwienie człowieka; Wcielenie, Zmartwychwstanie; doktryny chrystologiczne; sakramentalne życie Kościoła

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Balás D. B., Deification, w: Mateo-Seco L. F., Maspero G. (ed.), The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, VigCh Supplements 99, Leiden 2010.

Częsz B., Jesteśmy z Jego rodu (Dz 17,28): Nasza teraźniejszość jako antycypowane doświadczenie przebóstwienia w świetle tradycji patrystycznej, w: Podeszwa P., Szczerbiński W. (red.), Ad sapientiam cordis. Księga pamiątkowa dedykowana ks. prof. Ludwikowi Gładyszewskiemu w 70. rocznicę urodzin, Gniezno 2002.

Daniélou J., Platonisme et théologie mistique, Essai sur la doctrine spirituelle de saint Grégoire de Nysse, Paris 1944.

Eckmann, Przebóstwienie człowieka w pismach wczesnochrześcijańskich, Lublin 2003.

Grzegorz z Nyssy, Nauka katechetyczna, w: idem, Wybór pism, tłum. T. Sinko, Warszawa 1963.

Kotkowska E., Nauczanie św. Grzegorza z Nyssy o wszechmocy Bożej na podstawie In illud: Tunc ipse Filius, „Vox Patrum” 24 (2004) z. 46–47, s. 511-526.

Ludlow M., Divine infinity and eschatology: the limits and dynamics of human knowledge, according to Gregory of Nyssa (CE II, 67–170), w: Karfíková L., Douglass S., Zachhuber J. (ed.), Contra Eunomium II, An English Version with Supporting Studies Proceedings of the 10th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Olomouc, September 15–18, 2004), VigCh, Supplements, 82, Leiden 2007.

Maloney G. A., Chrystus Kosmiczny: od Pawła do Teilharda, przekł. T. Mieszkowski, Warszawa 1986.

Pietras H., Początki teologii Kościoła, Kraków 2007.

Russell N., The doctrine of deification in the Greek patristic tradition, Oxford 2006.

Strękowski S., Sofiologia św. Grzegorza z Nyssy: elementy teologii trynitarnej i antropologii w „Homiliach do Pieśni nad Pieśniami”, Kraków 2006.

Špidlik T., Gargano I., Grossi V., Duchowość Ojców Kościoła, t. 3, Kraków 2004.

Żelazny J. W., Patrystyczna doktryna o powołaniu człowieka do udziału w życiu i godności Boga. Rola Ducha Świętego, TPatr 3 (2006), s. 57-83.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism