Księga Hioba według Grzegorza z Nyssy

Miguel Brugarolas

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2013.009

Abstrakt


Grzegorz z Nyssy czyni wiele odniesień do Hioba i do księgi Hioba w swoich dziełach. Czasami Hiob jest przedstawiony jako wielka figura Starego Testamentu, pełna cnót, godnej podziwu mądrości, wiary i zaufania do Boga. W innych miejscach Grzegorz z Nyssy powołuje się na Księgę Hioba, kiedy ma do czynienia z ważnymi teologicznie prawdami, jak pochodzenie języka czy zejście Chrystusa do otchłani. Artykuł ten przedyskutowuje egzegezę Księgi Hioba i wskazuje na respekt Grzegorza w stosunku do tekstu i jego dogłębne duchowe i teologiczne rozumienie Pisma.


Słowa kluczowe


Grzegorz z Nyssy; Hiob; egzegeza patrystyczna

Pełny tekst:

PDF

Bibliografia


Bernardi J., La prédication des Pères Cappadociens. Le prédicateur et son auditoire, Paris 1968.

Brugarolas M., El Espíritu Santo de la divinidad a la procesión. El desarrollo pneumatológico en los escritos dogmáticos de los tres grandes capadocios, Pamplona 2012.

Caimi Danelli A., “Sul genere letterario delle orazioni funebri di Gregorio di Nissa”, Aevum 53 (1979) s. 140–161.

Canévet M., Grégoire de Nysse et l’herméneutique biblique, Études Augustiniennes, Paris 1983.

Drobner H., Bibelindex zu den Werken Gregors von Nyssa, Paderborn 1988.

Dünzl F., Braut und Bräutigam. Die Auslegung des Canticum durch Gregory von Nyssa, Tübingen 1993.

Graham C., “Oratio funebris in Meletium”, w: L.F. Mateo-Seco – G. Maspero, The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, Leiden 2010.

Hall S. G., The Second Book against Eunomius, en L. Karfíková – S. Douglass– J. Zachhuber, Gregory of Nyssa: Contra Eunomium II. An English Version with Supporting Studies. Proceedings of the 10th International Colloquium on Gregory of Nyssa (Olomuc, September 15–18, 2004), Leiden 2007.

Maraval P., “Chronology of Works”, w: L.F. Mateo-Seco – G. Maspero, The Brill Dictionary of Gregory of Nyssa, Leiden 2010.

Moreschini C., Gregorio di Nissa: Teologia trinitaria. Contro Eunomio. Confutazione Della professione di fede di Eunomio, Milan 1994.

Ortiz de Urbina I., Nicea y Constantinopla, Vitoria 1969.

Winling R., Grégoire de Nysse. Discours catéchétique, Paris 2000, SC 453.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism