Beware of Behemoth and Leviathan

Lawrance Pang

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2013.005

Abstrakt


Mieć się na baczności przed Behemotem i Lewiatanem

Księga Hioba jest wyjątkową księgą Starego Testamentu, która w całości jest poświęcona cierpieniu – przy czym cierpienie Hioba jest tu paradygmatem. W Prologu i w Epilogu można dostrzec kilka różnych punktów widzenia odnośnie do cierpienia. Gdy chodzi o Boga, to wielu komentatorów uważa, że nie daje On żadnego rozwiązania dla problemu cierpienia (Hioba). Pang przekonuje, że w tekście zostaje ukazana Boża perspektywa odnośnie do tego zagadnienia. Jego zdaniem można ją wyczytać we fragmencie o Behemocie i Lewiatanie (40:15–41:34). Artykuł skupia się na tym właśnie fragmencie, eksponując inny – Boży – sposób podejścia do kwestii cierpienia.


Słowa kluczowe


Księga Hioba; mowy Jahwe; Behemot; Lewiatan; cierpienie

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Andersen, F.I., Job: An Introduction and Commentary, Inter-Varsity Press, London, 1976.

Brenner, A., ‘God’s Answer to Job’, Vetus Testamentum vol. 31, 1981, pp. 129–137.

Clines, D.J.A., Job 1–20, Thomas Nelson, Nashville, 1989.

Clines, D.J.A., ‘Putting Elihu in his Place: A Proposal for the Relocation of Job 32–37’, Journal for the Study of the Old Testament vol. 29, 2004, pp. 243–253.

Clines, D.J.A., On the Poetic Achievement of the Book of Job, retrieved 9 June 2009, .

Curtis, J.B., ‘On Job’s Response to Yahweh’, Journal of Biblical Literature vol. 98, 1979, pp. 497–511.

Dell, K.J., The Book of Job as Sceptical Literature, Walter de Gruyter, Berlin, 1991.

Fokkelman, J.P., The Book of Job in Form: A Literary Translation with Commentary, Brill, Leiden, 2012.

Fox, M.V., ‘Job 38 and God’s Rhetoric’, The Book of Job and Ricoeur’s Hermeneutics. Semeia vol. 19, 1981, pp. 53–61.

Fox, M.V., ‘Behemoth and Leviathan’, Biblica vol. 93, 2012, pp. 261–267.

Gordis, R, The Book of God and Man: A Study of Job, University of Chicago Press, Chicago, 1965.

Gray, J., The Book of Job, ed. DJA Clines, Sheffield Phoenix, Sheffield, 2010.

Habel, N.C., The Book of Job, Cambridge University Press, Cambridge, 1975.

Habel, N.C., The Book of Job, SCM, London, 1985.

Harrington, D.J., Why Do We Suffer?: A Scriptural Approach to the Human Condition, Sheed & Ward, Wisconsin, 2000.

Hoffman, Y., ‘The Relation Between the Prologue and the Speech-Cycles in Job: A Reconsideration’, Vetus Testamentum vol. 31, 1981, pp. 160–170.
DOI: http://dx.doi.org/10.1163/156835381x00046

Hoffman, Y., A Blemished Perfection: The Book of Job in Context, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1996.

Lynch, M.J., ‘Bursting at the Seams: Phonetic Rhetoric in the Speeches of Elihu’, Journal for the Study of the Old Testament vol. 30, 2006, pp. 345–364.
DOI: http://dx.doi.org/10.1177/0309089206063436

Murphy, R.E., The Book of Job: A Short Reading, Paulist Press, New York, 1999.

Pang, L., The Book of Job: Navigating Between the Two Jobs from the Perspective of Ritual, 2010, retrieved 4 January 2012,
http://researchonline.nd.edu.au/theses/

Patton, C.L., & JW Watts, The Whirlwind: Essays on Job, Hermeneutics and Theology in Memory of Jane Morse, T&T Clark, New York, 2002.

Seow, C.L., ‘Elihu’s Revelation’, Theology Today vol. 68, 2012, pp. 253–271.

Smith, M.S., The Origins of Biblical Monotheism: Israel’s Polytheistic Background and the Ugaritic Texts, Oxford University Press, Oxford, 2003.

Steinmann, A.E., ‘The Structure and Message of the Book of Job’, Vetus Testamentum vol. 46, 1996, pp. 85–100.
DOI: http://dx.doi.org/10.116/1568533962581035

Wharton, J.A., Job, Westminster John Knox, Louisville, 1999.

Whybray, N., Job, Sheffield Academic Press, Sheffield, 1998.

Williams, J.G., ‘The Voice from the Whirlwind : Interpreting the Book of Job’ in L.G. Perdue, & W.C. Gilpin (eds.), Abingdon Press, Nashville, 1992.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM






ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism