Angel's voice heard and ransom found? Exegetical study on Job 33:23–24

Dariusz Iwański

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2013.004

Abstrakt


Anioł przemówił i znalazł okup? Studium egzegetyczne Hi 33,23–24


Artykuł dotyczy interpretacji enigmatycznego tekstu Hi 33,23–24, w którym m.in. występuje postać „melitz”. Tożsamość tej postaci nie doczekała się jednoznacznej interpretacji. Na ogół uważa się go za anioła wstawiennika. Autor przedstawia zarys historii dociekań odnośnie do interpretacji Hi 33,23–24, a zwłaszcza do postaci melitz. Następnie proponuje swoją lekturę tego fragmentu z uwzględnieniem całej złożoności różnych przenikających się w nim wątków.


Słowa kluczowe


Księga Hioba; melitz; wstawiennictwo; mowy Elihu; anioł śmierci

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Alonso Schökel L. – Sicre Díaz J. L., Giobbe. Commento teologico e letterario (ed. and tr. G. Borgonovo) (CB; Roma 1985).

Bovati P., Re-Establishing Justice. Legal Terms, Concepts and Procedures in the Hebrew Bible (JSOT.SS 105; Sheffield 1994).

Driver S. R. – Gray G. B., A Critical and Exegetical Commentary on the Book of Job (Edinburgh 1921 [1986]).

Gammie J. G., „The Angelology and Demonology in the Septuagint of the Book of Job”, HUCA 56 (1985) 1–19.

Habel N. C., The Book of Job. A Commentary (OTL; Philadelphia 1985).

Hartley J. E., The Book of Job (NIC; Grand Rapids 1991).

Irwin W. A., „Job’s Redeemer”, JBL 81 (1962) 217–229.

Iwański D., The Dynamics of Job’s Intercession (AnBib, 161; Rome: Pontifical Biblical Institute, 2006).

Pope M. H., Job. A New Translation with Introduction and Commentary (AB 15; NewYork–London–Toronto–Sydney–Auckland 1973).

Ross J. F., „Job 33:14–30: The Phenomenology of Lament”, JBL 94 (1975) 38–46.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism