Réflexion sur le sens du livre de Job

Maurice Gilbert

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2013.002

Abstrakt


Artykuł ma na celu wskazanie pewnych zasadniczych elementów typowych dla Księgi Hioba po to, aby następnie wyjaśnić, jak w bardzo spójny sposób przyczyniają sie one do rozwoju dynamiki utworu. Idąc śladem następujących po sobie kolejnych etapów księgi, autor uwypukla i omawia charakterystyczne cechy każdego z tych etapów. W ten sposób Gilbert pokazuje panoramę całej księgi i swoje rozumienie jej treści.


Słowa kluczowe


Księga Hioba; sens Księgi Hioba; przyjaciele Hioba; mowy Elihu

Pełny tekst:

PDF (Français)

Bibliografia


Alonso Schökel L., Job. Comentario teológico y literario, Madrid, Cristiandad, 1983.

Gilbert M. (éd.), La Sagesse de l’Ancien Testament. Nouvelle édition mise à jour (BETL 51), Leuven, University Press – Peeters, 19902.

Hablar de Dios desde el sofrimiento del inocente. Una reflexión sobre el libro de Job, Lima–Salamanque, 1986.

Incontro al Signore risorto, II. Dalla Croce alla gloria, édité par Giuliano Vigini,Milano, San Paolo, 2007.

Lévêque J., Job ou le drame de la foi (LeDiv 216), Paris, Cerf, 2007.

Mies F., “Job a-t-il été guéri?”, Gregorianum 88 (2007), s. 703-728.

Mies F., L’espérance de Job (BETL 193), Leuven, University Press – Peeters, 2006.

The Dynamics of Job’s Intercession (AnBib 161), Roma, Pontificio Isituto Biblico, 2006.

Um debate sobre o conhecimento de Deus. Composição e interpretação de Jb 32–37 (Fundamenta 28), Lisbonne, Universidade Católica, 2007.

von Rad M. G., Israël et la sagesse, Genève, Labor et Fides, 1971.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism