God in Trinity in Tertullians’s Interpretation of the Act of Creation (Gen: 1–2)

Marcin Wysocki

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTh.2011.010

Abstrakt


Bóg w Trójcy w Tertulianowej interpretacji aktu stworzenia (Rdz 1–2)

Prezentowany artykuł przedstawia rolę, jaką odgrywają trzy Osoby Boskie w dziele stworzenia w wypowiedziach kartagińskiego pisarza Tertuliana (+ po 225) dotyczącychpierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju. Artykuł w trzech kolejnych częściach omawia udział Boga, którego Tertulian określa jako Deus/Dominus/Pater, Syna – Sermo/Filius oraz Ducha Świętego – Spiritus w akcie stwórczym. Tertulian, choć nie stworzył jednego dzieła egzegetycznego omawiającego Genesis, to jednak w swych dziełach, najczęściej skierowanych przeciwko aktualnie grożącej herezji (tu przede wszystkim błędom Hermogenesa, Prakseasza i Marcjona) zawarł liczne do niej komentarze, w których można dostrzec rodzącą się teologię trynitarną i teologię stworzenia.


Słowa kluczowe


Tertulian; stworzenie; Trójca Święta; Bóg; Syn Boży; Duch Święty; Księga Rodzaju; człowiek

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Bindley T. H., On the Testimony of the Soul and On the 'Prescription' of Heretics, London-New York 1914.

Blackman E. C., Marcion and his influance, London / New York 1977.

Bochet I., Transcendance divine et paradoxe de la foi chrétienne. La polémique de Tertullien contre Marcion, „Recherches de science religieuse" 96 (2008) 255-274.

Braun R., Le témoignage des psaumes dans la polémique antimarcionite de Tertullien, Augustinianum 22 (1982) 149-163.

Cantalamessa R., Tertullien et la formule christologique de Chalcédoine, „Studia patristica" 9 (1966) 139-150.

Chapot F., L'hérésie d'Hermogène. Fragments et commentaire, Recherches Augustiniennes 20 (1997) 3-111.

Czapiga T., Obrona chrześcijaństwa w dziele „Przeciw Marcjonowi" Tertuliana, „Prezbiterium" 1-2 (1973) 33-47.

Danielou J., Le origini del cristianesimo latino. Storia delle dottrine cristiane prima di Nicea, Bologna 2010.

Esser W., Wer was Praxeas?, Bonn 1910; R. Cantalamessa, Prassea e l'eresia monarchiana, „Scuola Cattolica" 9 (1962) 28-50.

Gerber S., Calixt von Rom und der monarchianische Streit, „Zeitschrift für Antikes Christentum" 5 (2001) 213-239.

Hall S. G., Praxeas and Irenaeus, „Studia Patristica" 14 (1976), s. 145-147.

Hiltbrunner O., Der Schluss von Tertullian's Schrift gegen Hermogenes, Vigiliae Christianae 10 (1956) 215-228.

Holl K., Tertullian als Schriftsteller, Gesammelte Aufsätze zur Kirchengeschichte, Tübingen 1923.

Löhr M., Did Marcion distinguish between a just god and a good god?, in: Marcion Und Seine Kirchengeschichtliche Wirkung. Text Und Untersuchungen Zur Geschichte Der Altchristlichen Literatur, ed. G. May, K. Greschat, Berlin 2002, pp. 131-146.

May G., Hermogenes, ein frühchristlicher Theologe zwischen Platonismus und Gnosis, „Studia Patristica" 15 (1984) 461-473.

Moreschini C., Temi e motivi della polemica antimarcionita di Tertulliano, „Studi classici e orientali" 17 (1968) 149-186.

Myszor W., Wstęp: Marcjon i marcjonizm, in: Tertulian, Przeciw Marcjonowi, Warszawa 1994, PSP LVIII, pp. 9-31.

O'Malley T. P., Tertullian and the Bible. Language, Imagery, Exegesis, Nijmegen-Utrecht 1967.

Pietras H., Wprowadzenie. Początki sporów o Trójcę Świętą, in Trójca Święta. Tertulian „Przeciwko Prakseaszowi", Hipolit „Przeciw Noetosowi", ed. H. Pietras, ŹMT 4, Kraków 1997, pp. 5-32.

Quacquarelli A., L'Adversus Hermogenem di Tertulliano, „Rassegna di Scienze Filosofiche" 4 (1951) 61-69, 5 (1952) 39-54.

Stachura M., Marcjon z Pontu i początki Kościoła Marcjonitów, „Vox Patrum" 20-23 (1991-1992) 345-353.

Tertullianus, De praescriptione haereticorum.

Waszink J. H., Observations on Tertullian's Treatise against Hermogenes, „Vigiliae Christianae" 9 (1955) 129-147.


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism