Utrum fruendum sit solo Deo: Thomas Aquinas on the Augustinian concept of Secular Enjoyment

Magdalena Płotka

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTH.2019.016

Abstrakt


Utrum fruendum sit solo Deo: Tomasz z Akwinu o Augustyńskiej koncepcji doczesnej radości

W artykule zaprezentowano tezę, zgodnie z którą koncepcja doczesnej radości według św. Tomasza z Akwinu powstała pod wpływem zarówno koncepcji św. Augustyna (De doctrina christiana), jak i Arystotelesa (zwłaszcza księgi II i IV Etyki nikomachejskiej). Celem artykułu jest po pierwsze pokazanie wpływów obydwóch filozofów na kształtowanie się koncepcji doczesnej radości Tomasza oraz po drugie, przedstawienie metafizyczne i psychologiczne jej ujęcie. Ponadto, artykuł prezentuje moralną ocenę Akwinaty dotyczącą ziemskich przyjemności. Należałoby jednak stwierdzić, że przedmiotem artykułu jest jedynie naturalna (doczesna) perspektywa radości; artykuł nie uwzględnia teologicznego kontekstu problemu radości i przyjemności.


Słowa kluczowe


radość; przyjemność; doczesna przyjemność; św. Tomasz z Akwinu; św. Augustyn

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


[Augustine] S. Aurelii Augustini, Confessionum Libri Tredecim, Patrologia Latina, vol. 32, Parisi 1844-1855, col. 0657 – 0868;

[Augustine] S. Aurelii Augustini, De Doctrina Christiana Libri Quatuor, Patrologia Latina, vol. 34, Parisi 1844-1855, col. 0015-00122;

De Haan D., Delectatio, gaudium, fruitio. Three Kinds of Pleasure for Three Kinds of Knowledge in Thomas Aquinas, Quaestio, 15, 2015, pp. 543-552;

Kitanov S. V., Beatific Enjoyment in Medieval Scholastic Debates. The Complex Legacy of Saint Augustine and Peter Lombard, New York 2018;

Knuutila S., Emotions in Ancient and Medieval Philosophy, Oxford 2004;

Kramer J. F., The Metaphysical and Psychological Principles of Pleasure According to St. Thomas Aquinas, Chicago 1958;

Milhaven J. G., Thomas Aquinas on sexual desire, Journal of Religious Ethics, vol. 5, (no. 2), 1977, pp. 157-181;

Pickavé M., Pleasure in Later Medieval Latin Philosophy. The case of Thomas Aquinas, in Pleasure. A History, L. Shapiro (ed.), Oxford 2018, pp. 99-123;

Rosenfeld J., Ethics and Enjoyment in Late Medieval Poetry: Love after Aristotle, Cambridge 2011;

Roszak P., Anatomy of ludic pleasure in Thomas Aquinas, Pensamiento y Cultura, vol. 16/2, 2013, pp. 50-71


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism