Quotations from the Scriptures and from the Works of the Church Fathers in Sermon-Conferences of St. Thomas Aquinas on the Apostles’ Creed (Prooemium and Articles 1–3)

Piotr Goniszewski

DOI: http://dx.doi.org/10.12775/BPTH.2019.014

Abstrakt


Cytaty z Pisma Świętego i Ojców Kościoła w wykładzie Składu apostolskiego św. Tomasza z Akwinu (Prooemium i artykuły 1–3)

Celem artykułu jest analiza cytatów z Pisma Świętego i Ojców Kościoła w kazaniach Tomasza z Akwinu na temat Symbolu apostolskiego (Prooemium i artykuły 1–3). W artykule zostaje przeprowadzona inwentaryzacja cytatów, wskazująca ich ilość oraz wykorzystanie poszczególnych ksiąg Biblii i autorów patrystycznych. Ponadto, ukazano ich rodzaj oraz funkcję w Prooemium oraz w wykładzie pierwszych trzech części Symbolum apostolorum. Badając cytaty zaczerpnięte z Pisma Świętego oraz Ojcow Kościoła korzystamy z elementow podejścia intertekstualnego (intertextual texture), a dokładniej oral-scribal intertexture, z metody socjoretorycznej V.K. Robbinsa.


Słowa kluczowe


Tomasz z Akwinu; biblijny tomizm; Ojcowie Kościoła; Symbol apostolski

Pełny tekst:

PDF (English)

Bibliografia


Benedykt XVI/Ratzinger J., Formalne zasady chrześcijaństwa. Szkice do teologii fundamentalnej, tłum. W. Szymona, Poznań 2009

Chenu M-D., Wstęp do filozofii św. Tomasza z Akwinu, trans. H. Rosnerowa, Kęty 2001

Dauphinais M., Levering M. (eds.), Reading John with St. Thomas Aquinas. Theological Exegesis and Speculative Theology, Washington 2000

Kowalski M., Retorka i socjoretoryka w lekturze tekstów Nowego Testamentu. Cz. 2: Socjoretoryka – projekt holistycznej lektury tekstu, „BibAn” 7(2017), pp. 107-147

Levering M., Dauphinais. D (eds.), Reading Romans with St. Thomas Aquinas, Washington 2012

Levering M., Pismo Święte i metafizyka. Tomasz z Akwinu i odnowa teologii trynitarnej, trans. M. Romanek, Kraków 2016

Mandonnet P., Le Carême de saint Thomas d’Aquin à Naples (1273), w: „Miscellanea storico-artistica”, Roma 1924, pp. 195-212

Pietras H., Sobór Nicejski (325). Kontekst religijny i polityczny, dokumenty, komentarze, Kraków 2013

Prügl T., Thomas Aquinas as Interpreter of Scripture, w: R. van Nieuwenhove, J. Wawrykow (eds.), The Theology of Thomas Aquinas, Notre Dame: 2005, pp. 386–415

Robbins V.K., Exploring the Texture of Texts: A Guide to Socio-Rethorical Interpretation, Valley Forge 1996

Robbins V.K., Tapestry of Early Christian Discourse. Rethoric, Society, and Ideology, London 1996

Robbins V.K., The Invention of Christian Discoruse, Blandford 2009

Roszak P., The place and function of biblical citation in Thomas Aquinas’ exegesis, in: Roszak P., Vijgen J. (eds.), Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives, Turnhout 2015, pp. 115-139

Roszak P., Vijgen J. (eds.), Reading Sacred Scripture with Thomas Aquinas. Hermeneutical Tools, Theological Questions and New Perspectives, Turnhout 2015

Roszak P., Vijgen J. (eds.), Towards a Biblical Thomism. Thomas Aquinas and the Renewal of Biblical Theology, Pamplona 2018

Tomasz z Akwinu, Expositio in Symbolum Apostolorum. Reportatio Reginaldi de Piperno, http://www.corpusthomisticum.org/csv.html [access: 04.04.2019

Tomasz z Akwinu, Komentarz do Ewangelii Jana, trans. T Bartoś, Kęty 2018

Tomasz z Akwinu, Wykład Pacierza, Poznań 2019

Torrel J-P., Tomasz z Akwinu – człowiek i dzieło, trans. A. Kuryś, Kęty-Warszawa 2008

Valkenberg W.G.B.M., Words of the living God. Place and Function of Holy Scripture in the Theology of St. Thomas Aquinas, Leuven 2000

Wielockx R., Au sujet du commentaire de Saint Thomas sur le “Corpus Paulinum”. Critique littéraire, w : Doctor Communis. L’interpretazione di San Tommaso delle dottrine di San Paolo, Vatican City 2009, pp. 150‒177


##plugins.generic.alm.title##

##plugins.generic.alm.loading##

Metrics powered by PLOS ALM


ISSN (print) 1689-5150
ISSN (online) 2450-7059

Partnerzy platformy czasopism